Přídavky na děti - zajímavé také pro naše zaměstnance ze zahraničí

Přídavky na děti patří mezi základní finanční zdroje na zaopatření dětí žijících v Německu. Nárok vzniká automaticky od narození až do dovršení 18 let, podmínkou je písemná žádost. Dokonce i lidé z jiných evropských zemí, jako je Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko, mají nárok na přídavek na dítě pro jejich nezaopatřené děti, pokud jsou v Německu výdělečně činní.


Právním základem je spolkový zákon o přídavcích na děti (BKGG). Všichni rodiče (či opatrovníci dětí, které byly přijaty do domácnosti) jsou oprávněnými žadateli. Podmínkou je trvalé bydliště nebo místo obvyklého pobytu v Německu, případně neomezená daňová povinnost v Německu (pokud není v Německu bydliště nebo místo obvyklého pobytu).

Po narození dítěte by měla být podána žádost spolu s rodným listem dítěte příslušnému úřadu (Familienkasse). Ti, kteří toto promeškají, mohou žádat zpětně za čtyři roky.

V Sasku je příslušný úřad v Bautzenu:

Familienkasse Bautzen

Neusalzaer Str. 2

02625 Bautzen

 

Poštovní adresa:

Familienkasse Sachsen

09092 Chemnitz

 

Formuláře žádostí: on-line přímo na úřadě

Výše příspěvku se odvozuje od počtu, resp. pořadí dětí. Od roku 2017 jsou pro první a druhé dítě vypláceny příspěvky ve výši 192 Euro měsíčně, pro třetí dítě pak 198 Euro měsíčně a od 4. dítěte vždy 223 Euro měsíčně na dítě.

Také naši zaměstnanci z Polska, České republiky, Slovenska, Maďarska a Rumunska mají nárok na přídavky na děti, protože vykonávají výdělečnou činnost v Německu. Nárok na přídavek se řídí německým právním řádem, a to i v případě, že děti žijí v jiném členském státě Evropské unie. V tomto případě mohou naši zaměstnanci potřebné dokumenty poslat na DREMO a my se postaráme o jejich doručení na příslušný úřad. Nicméně je třeba počítat s tím, že samotné zpracování žádosti trvá dlouhou dobu, kterou DREMO nemůže ovlivnit.

Máte otázky na DREMO Personaldienstleistung? Zastihnete nás na tel čísle +49 351 89 77522 v pracovní dny od 9:00 do 13:00 hodin.