Pracovní neschopnost - na tato pravidla si musíte dávat pozor

Ocemocněl jste a nemůžete přijít do práce?


Předně bychom Vám chtěli popřát hodně zdravíčka! Pokud přesto onemocníte a nejste schopen pracovat, dodržujte prosím zákonem daná pravidla.

Nahlaste bezodkladně Vašemu zaměstnavateli, že jste nemocen. Jakožto pracovní síla v rámci tzv. Zeitarbeit (propůjčování zaměstnanců), byste měl/-a informovat také zákazníka Vašeho zaměstnavatele, u kterého momentálně pracujete. S informováním nečekejte, až se vrátíte od lékaře.

Váš lékař stanoví předběžnou délku Vaší pracovní neschhopnosti. Obdržíte potvrzení o pracovní neschopnosti (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung). Toto potvrzení se od roku 2016 skládá ze čtyř částí. Jedna část je pro lékaře, další pro zaměstnavatele. U většiny zaměstnavatelů, stejně jako u DREMO, je zvykem, že nejpozději 3. den po začátku nemoci musí být předložen originál potvrzení. Využijte možnosti a zašlete kopii tohoto dokumentu e-mailem nebo faxem v předstihu. Čtvrtá část obsahuje diagnózu a musí být do 1 týdne zaslána na Vaší německou zdravotní pojišťovnu. Podobně postupujte i v případě, že Vám neschopenku vystavil lékař v Česku nebo na Slovensku (v případě, že tato možnost pro Vás existuje - jste pojištěn v Německu, nicméně prostřednictvím formuláře E106 máte nárok na provedení zdravotních výkonů v zemi, kde máte bydliště). Originály je vždy zapotřebí zaslat zaměstnavateli i německé zdravotní pojišťovně. V případě, že se jedná o časově neohraničenou neschopenku, je nutné zaslat rovněž originál dokladu o ukončení pracovní neschopnosti. Pokud si nejste jistí jak postupovat, informujte se u svého zaměstnavatele.

Pokud se cítíte ještě před ukončením lhůty pracovní neschopnosti práceschopen, můžete samozřejmě znovu nastoupit do práce. Z hlediska pojištění to pro Vás není nijak nevýhoné.

Pokud ale se ještě necítíte zdráv, musíte opět navštívit Vašeho lékaře. Pokud Vám bude vystaveno nové potvrzení pracovní neschopnosti, informujte neprodleně Vašeho zaměstnavatele a zašlete mu do 3 dnů opět originál tohoto dalšího potvrzení. 

Je zákonem stanoveno, že v rámci prvních šesti týdnů nemoci za splnění určitých předpokladů Vám náleží výplata. Dostáváte i nadále Váš plat od Vašeho zaměstnavatele ve výši Vašeho dosavadního platu. Po šesti týdnech Vám bude Vaše zdravotní pojišťovna vyplácet nemocenskou. Hrubá výše nemocenské činí zpravidla 70% pravidelného hrubého platu nebo pracovního příjmu před začátkem pracovní neschopnosti, nicméně nejvýše 90% čistého platu.

Pokud je z důvodu Vašeho pracovního úrazu (úraz na cestě do/z práce, úraz na pracovišti) nemůžete Vaší pracovní činnost vykonávat, informujte bezodkladně Vašeho nadřízeného a vyhledejte tzv. přestupního lékaře, tzv. Durchgangsarzt. V tomto případě nastává tzv. pojišťovací ochrana prostřednictvím profesního družstva zaměstnavatele. Pro zaměstnance DREMO je to Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG).

Také v případě, že onemocní Vaše dítě, a Vy nemůžete jít do práce, musí být zaměstnavatel bezodkladně informován. Ten obdrží po návštěvě lékaře kopii potvrzení o potřebě péčování o dítě. 

Myslíte si, že jsou naše příspěvky zajímavé a nechcete si nechat ujít další novinky? Pomocí  „Like“ na facebooku budete pravidelně dostávat novinky o naší práci i o souvisejícíh tématech. Na naší stránce www.dremo.com/cs máte k dispozici jak zajímavosti, tak i aktuální přehled námi nabízených pracovních pozic