Máte svůj "osobní svátek"?

Bude v důsledku „Rozsudku o Velkém pátku“ ESD z ledna 2019 takový den zaveden také v Německu?


Počínaje letošním rokem je v Rakousku zaveden zvláštní den dovolené. Platí pro všechny zaměstnance a "nahrazuje" Velký pátek. 

"Velký pátek" byl v Rakousku státním svátkem pouze pro určité náboženské menšiny. Jeden rakouský občan však podal stížnost - a oprávněně, neboť uplatnil zásadu rovného zacházení v zaměstnání/povolání, respektive zákaz diskriminace na základě náboženské příslušnosti.

Nové nařízení bylo zavedeno jako § 7a Zákona o pracovním klidu (něm. Arbeitsruhegesetz). Zaměstnanci si jako "osobní svátek" mohou stanovit jeden den dovolené v rámci kalendářního roku. Každý zaměstnanec má na toto nárok (bez uvedení důvodu), nicméně musí písemně požádat tři měsíce předem. Zaměstnavatel nesmí žádost zamítnout.

Lze si tedy představit, že svátky některých náboženských skupin již v budoucnu nebudou slučitelné se zákony - a rozsudek ESD tak bude mít celoevropské důsledky.

V Německu existuje kromě "Dne německého sjednocení" (něm. Tag der Deutschen Einheit) ještě osm dalších státních svátků, které jsou platné pro všechny občany všech spolkových zemí. Existují však ještě další svátky, které jsou uznány jako "dny bez práce", na úrovni jednotlivých spolkových zemí.

Také my v DREMO se samozřejmě řídíme stanovenými pravidly - a svátky pro nás znamenají dny, kdy se nepracuje. Výjimkou jsou naši zaměstnanci v oblasti ošetřovatelství, kteří vykonávají - dle zákona -  životně důležité činnosti. Pokud na svátek pracujete, naše kolektivní smlouva Vám stanovuje příplatek ve výši 100% hodinové mzdy. Tento příplatek je osvobozen od daně a nepodléhá sociálnímu pojištění. 

Počkejme a uvidíme, jestli a jak bude rozhodnutí ESD účinkovat dále. Budeme Vás informovat o všem důležitém. Stačí, když nám dáte "like" na facebooku nebo naši stránku budete odebírat - pak o nic důležitého v podobě našich novinek nepřijdete.