Máme Vám co nabídnout!

Agenturní zaměstnávání "Zeitarbeit" je alternativní formou zaměstnání – a sice nejen při zahájení profesní kariéry, např. abyste mohl/a nasbírat první zkušenosti ve vícero oblastech své profese - navíc je odrazovým můstkem k další kariéře.


Na tomto místě se vyrovnáme s obvyklými předsudky (nedostatečné zajištění, finanční a profesní nejistota a nízká mzda, stále se měnící místa práce, nízké ohodnocení či respekt) . Ukážeme Vám, co Vám může společnost DREMO nabídnout:

1.Optimální možnost zahájení profesní kariéry a zaměstnání  

Od roku 1996 spolupracujeme s malými, středně velkými a velkými společnostmi. Sídlí v Drážďanech, Lipsku nebo Chemnitz, ale nejen tam. V celé oblasti spolkové republiky rozvíjíme obchodní vztahy k zákazníkům. Proto můžeme našim zaměstnancům nabídnout různorodé, pestré a zajímavé činnosti

2.Solidní profesní zkušenosti  

Díky různorodým možnostem zaměstnání získají naši pracovníci ve velmi krátké době rozsáhlé zkušenosti a prohloubí si své profesní znalosti. Takto se stanete i Vy žádanými odborníky a Váš životopis udělá na všechny dobrý dojem.

3. Zajištění  

Pracovní smlouva se společností DREMO je uzavřena na dobu neurčitou a pro zaměstnance je spojena se stejnými právy, jako mají ostatní zaměstnanci.

Jedná se o zaměstnání, v němž je za Vás odváděno zákonné sociální pojištění – máte v něm zákonnou ochranu před výpovědí, nárok na dovolenou, v případě nemoci je Vám dále vyplácena mzda, povinná je eventuální mateřská a příplatek pro těžce tělesně postižené.

Principiálně platí tarify kolektivní smlouvy, ale v mnoha oborech dostanete odměnu, která tyto tarifně stanovené částky převyšuje. K tomu jsou připočteny ještě příplatky závislé na výkonu a prémie, dále příplatky za práci v noci, v neděli, o prázdninách a příplatky, platné v jednotlivých oborech.

Navíc odměňujeme profesní angažovanost a poskytujeme měsíční nezdanitelnou prémii za produktivitu.

Zákonem o agenturním zaměstnávání jsou všechny aspekty právně upraveny.

Agenturní zaměstnanci pracující ve firmě , nemají ve srovnání s kolegy zaměstnanými přímo v podniku žádné nevýhody, krátce řečeno platí: „Stejná mzda a stejná práva!“

Přesto zůstáváte skeptičtí? Ověřte si u nás vše sami! 

Budeme rádi, když s námi navážete kontakt nebo nám iniciativně zašlete své podklady se žádostí