Koronavirus, povinnost testování, karanténa – aktuální ustanovení.

Spolková vláda nově upravila předpisy pro občany přijíždějící do Německa. Realizace těchto předpisů se uskuteční formou prováděcích právních nařízení příslušných spolkových zemí a platí prozatím do 30. listopadu 2020.


Obecně platí: Ten, kdo se v minulých 10 dnech před příjezdem zdržoval v rizikové oblasti, musí pobýt hned po příjezdu domů nebo jiného místa pobytu v cílové lokalitě 10 dnů v karanténě. Test na možnou nákazu koronavirem může být proveden nejdříve po pěti dnech. Pokud je negativní, končí karanténa tímto výsledkem testu.Kromě toho se musí před příjezdem do Německa uskutečnit elektronická registrace.

V zásadě je pro osoby překračující hranici kvůli práci zaručen přeshraniční provoz. Jednotlivé spolkové země proto zveřejnily  vlastní nařízení ke karanténě. 

Proto jsou přeshraniční pracovníci (tzv. pendleři), tj. osoby dojíždějící přes hranice za prací osvobozeny od povinnosti absolvovat karanténu, pokud pracují v Německu a minimálně jednou týdně jezdí domů.

V některých spolkových zemích musí být k dispozici negativní výsledek testu na SARS-CoV-2. Testování lze provést maximálně 48 hodin před příjezdem. Aktuálně jsou uznávány jak molekulárně biologické testy (testy PCR), tak také testy na přítomnost antigenu splňující minimálně kritéria kvality, doporučená WHO (Světovou zdravotnickou organizací).

V Bavorsku musí být test prováděn pravidelně bez vyzvání v každém novém kalendářním týdnu a výsledek musí být neprodleně předložen příslušnému regionálnímu správnímu úřadu.

Naši pracovníci dostanou osvědčení, které platí jako doklad pro potřeby cestování.

Principiálně jsou pracovníci ze systémově relevantních profesních skupin, k nimž patří i pomocné síly a odborní pracovníci a pracovnice v oblasti péče o seniory a nemocné  – osvobozeni od povinnosti karantény. Musí rovněž prokázat negativní výsledek Corona-testu. Test nesmí být v době příjezdu do Německa starší nežli 48 hodin.

Výjimky platí, pokud se nevyskytnou žádné symptomy, typické pro onemocnění koronavirem.

Opíráme se o zveřejněné zprávy různých spolkových zemí. Vezměte, prosím, na vědomí, že se situace vždy dle postupu a rozvoje infekce a infekčního onemocnění může změnit. Informujte se proto pravidelně, jaká ustanovení platí.

Přejeme Vám hodně zdraví !