„Equal Pay“ v agenturním zaměstnávání: nové směrnice - nová image?

Rovná mzda za stejnou práci: to by mělo být zajištěno díky směrnici pro agenturní zaměstnávání, která vstoupila v platnost v loňském roce. Jörg Bachmann (výkonný ředitel společnosti DREMO) odpověděl na klíčové otázky v rozhovoru.


(v.l.) Herr Frank Bachmann und Herr Jörg Bachmann vor den DREMO-Büroräumen in Dresden auf der Overbeckstraße 21

Nové zákony posilují práva agenturních zaměstnanců a brání zneužívání smluv.

Platí následující změny:

• rovná odměna za práci po 9 měsících činnosti (včetně svátků, bonusů, ...)
• maximálně 18 měsíců činnosti v jednom podniku
• žádné umístění jako "stávkokaz"

Přibližně u 1 milionu agenturních pracovníků v Německu, z nichž 38% je zaměstnáno 18 měsíců nebo více, je to dobrý a důležitý první krok. Společně se svým bratrem Frankem Bachmannem je Jörg Bachmann již více než deset let vlastníkem a výkonným ředitelem agentury DREMO Personaldienstleistung, saské personální agentury s pobočkami v Drážďanech a Lipsku, dále v Maďarsku, Polsku a České republice. Vítá novou právní úpravu, ale také vidí problémy, které mohou vzniknout.

Pane Bachmanne, jak změnily nové směrnice agenturní zaměstnávání (tzv. Zetarbeit)?

Právní úprava spravedlivých platů je naprosto nezbytná a byla dlouho opožděná. Za stejnou práci musí existovat stejné peníze - to platí jak v případě pohlaví, tak i pro kmenové zaměstnance a propůjčené pracovníky, kteří po devíti měsících vykonávají srovnatelně dobrou práci.

Nový zákon působí proti někdy špatnému obrazu agenturní práce. Se všemi negativními titulky kolem tohoto tématu byly všechny pozitivní faktory přehlíženy.

Tarify v rámci Zeitarbeit (agenturní práce) v nových spolkových zemích nám umožňují téměř všechny naše pracovníky zaplatit lépe než jsou placeni kmenoví zaměstnanci našich zákazníků. To je jediný způsob, jak můžeme zabránit odverbování zaměstnanců.

Co kromě toho nabízí Zeitarbeit?

Zeitarbeit  znamená flexibilitu - a to nejen na straně firmy. Prakticky u žádného jiného pracovního modelu se nemohou zaměstnanci v tak krátké době zabývat tolika oblastmi činností a získat tolik zkušeností.

Je také možné pracovat na částečný úvazek. To je často žádoucí u uchazečů z oboru ošetřovatelství. Firmy často hledají zaměstnance na 40 hodin - a proto najít vhodnou firmu s vyhovujícími podmínkami na vlastní pěst není pro jednotlivce zcela snadné.

Také zacházení s přesčasy je důležitým tématem. Mnoho menších podniků, například řemeslných nebo v oblasti ošetřovatelství si nemůže dovolit platit více-hodiny svých zaměstnanců. Dobré agentury zde s proplácením přesčasových hodin bodují.

Ovlivní nový zákon pozitivně image agenturního zaměstnávání?

Velmi v to doufám! Nesmíme však zapomínat, že zákon má také určité mezery. Proto stále závisí na kvalitě agentury. V minulosti došlo k mnoha špatným příkladům, které ovlivnily image naší branže. V důsledku toho se termín Zeitarbeit stal poněkud nepopulárním. Jako rodinný podnik se tomu již roky snažíme čelit.

Co dělá z agentury dobrou agenturu?

Agentury by měly podporovat své zaměstnance a vedle požadované flexibility nabízet vysokou míru jistoty. Samozřejmě, začíná to s dobrým platem zajištěným smluvně. Sociální zabezpečení, příspěvky na penzijní pojištění, tarifní platy - pro odborné pracovníky nadtarifní ohodnocení, dále příspěvky na dovolenou a vánoce, příplatky za přesčasy, práci o svátcích a noční práci, a až 30 dní dovolené za rok patří k standardům, které by měly poskytovat dobré agentury.

Co je ještě důležité? Jaké šance mají zaměstnanci v rozvoji kariéry?

Téměř každý zaměstnanec si přeje kariérní postup. To je často zanedbáváno - ale to je často jediný způsob, jak udržet zaměstnance motivované. Neznamená to, že každý chce dělat strmou kariéru. Spíše je to touha dále rozvíjet sebe a své vlastní schopnosti. Proto patří k dobré agentuře také další vzdělávací a kvalifikační možnosti, resp. nabídky. Kromě toho by mělo být zdarma poskytováno pracovní vybavení, například pracovní oblečení.

A samozřejmě sociální role hraje také důležitou roli. Dokonce i ti, kteří chtějí být flexibilní, mají touhu po stabilním prostředí s dobrými kolegy. U nás v DREMO pravidelně pořádáme setkání se zaměstnanci. Například loni v září jsme si pronajali závodní dráhu v Erzgebirge. 

Také stálá kontaktní osoba je důležitá. U Dremo se osobní disponent nejen stará o práci, ale také pomáhá řešit soukromé či organizační problémy, jako je bydlení nebo doprava.

Faktem je: nové směrnice spolkové vlády jsou dobrým prvním krokem, ale ještě velmi závisí na jednotlivých agenturách, jak implementují nová pravidla a jak citlivě se otázkami zabývají.

Na našich stránkách www.dremo.com najdete naše pracovní nabídky. Pošlete nám svou žádost, pokud chcete pracovat jako truhlář/-ka, elektrikář/-ka, instalatér/-ka či v oblasti ošetřovatelství. Nasměrujte se na úspěšný kurs Vaší profesní budoucnosti!