Daň ze mzdy - měsíční odpočet z hrubé mzdy

Částka této daně se stanovuje pomocí daňových tabulek. Ty berou v úvahu osobní poměry zaměstnanců a zařazují je do různých daňových tříd.


Jako zaměstnanec jste daňovým poplatníkem. Výpočet částky daně a její úhrada finančnímu úřadu spadá do povinností Vašeho zaměstnavatele. Všechny potřebné charekteristiky pro výpočet částky daně z hrubé mzdy jsou uloženy ve Vaší osobní daňové kartě u finančního úřadu.

Když naše firma DREMO zaměstná truhláře, elektrikáře, instalatéra, podlaháře či ošetřovatele, oznámí nám tito noví zaměstnanci svoje osobní číslo - tzv. daňové identifikační číslo (Steuer-ID). Díky tomu obdržíme automaticky všechny potřebné informace.

Výchozím bodem pro výpočet výši daně z příjmů jsou daňové třídy. V zásadě se rozlišuje šest daňových tříd. Daná kritéria určují příslušnost zaměstnance k daňové třídě:

Třídu 1 volí ti, kteří jsou svobodní nebo již nejsou ženatí/vdané. Ženatí/vdané, kteří trvale žijí odděleně od partnera nebo kteří mají manžela žijícího v zahraničí, patří také do této skupiny. Samoživitelé jsou zařazeni do daňové třídy 2. Pokud vykonáváte druhou výdělečnou činnost nebo máte vedlejší pracovní poměr nebo jste i po odchodu do důchodu výdělečně činní, patříte do daňové třídy 6. Manželé mohou kombinovat dvě daňové třídy. Daňová třída 4 pro oba manžele je správnou volbou, pokud jsou jejich příjmy přibližně stejné. Pokud se oženíte/vdáte, automaticky Vám bude tato daňová třída přidělena. Manželé mohou mimoto kombinovat třídy 3 a 5. To je vhodné, pokud je v příjmech manželů významný rozdíl.

S výjimkou daňové třídy 6 - zde jsou daně vybírány z celého příjmu - se stanovují tzv. nezdanitelné částky. Sem patří např. nezdanitelné minimum, příspěvek na dítě nebo paušál na prevenci. O tyto příspěvky se pak sníží částka pro výpočet daně a samotná daň se tím sníží.

Změna daňové třídy musí být provedena do 30. listopadu a je obvykle možná jen jednou ročně. Finanční úřad umožňuje změnu i po smrti manžela nebo po nahlášení nezaměstnanosti.

Ve Vašem měsíčním zůčtování, který si můžete jako zaměstnanec firmy DREMO zobrazit v našem on-line portálu, je částka Vaší daně z příjmů vždy zobrazena. Příspěvky na stravování, cestovní výdaje, resp. ubytování se nedaní a nemají vliv na výši daně ze mzdy.

Prostřednictvím daňového přiznání k dani z příjmů si může každý daňový poplatník později prověřit, jak velké bylo jeho skutečné daňové zatížení v uplynulém kalendářním roce. Pokud byla zaplacena vyšší záloha na dani, bude vrácena odpovídající částka.