Další pokrok na trhu práce? Čtyřdenní týden jako nový standard?

Belgie, Island, Velká Británie nebo Španělsko; V těchto zemích již existují nebo se testuje čtyřdenní pracovní týden v rámci modelových projektů. Také v Německu platí pro některé společnosti čtyřdenní týden. Máte představu, co to vlastně znamená?


Dříve platilo, že práce je u konce, když dokončíte své úkoly, a trvá, dokud nesplníte potřebné úkoly. V průběhu průmyslového rozvoje se v posledních několika desetiletích neustále snižoval počet pracovních hodin v týdnu. V roce 1918 byla osmihodinová pracovní doba upravena smluvně a dnes je průměrná týdenní pracovní doba 39 hodin.

Diskuse o zkrácení počtu pracovních hodin v týdnu nejsou nové. Jednotlivé společnosti po celém Německu již nyní pracují se sníženým počtem hodin.

Zní to lákavě: pracovat čtyři dny v týdnu a mít tři dny volna. Podle průzkumů podporuje v Německu čtyřdenní týden 75 procent zaměstnanců. Roste dokonce ochota se kvůli zavedení čtyřdenního pracovního týdne vzdát se části mzdy. Co to ale přesně znamená?

Přinášíme několik důležitých informací:

Co znamená „4denní týden“?

V zásadě existují tři možnosti. V první variantě je 40 hodin týdně rozloženo do čtyř pracovních dnů. Výsledkem jsou čtyři pracovní dny, každý s 10 hodinami denní pracovní doby. Druhá možnost funguje podle přístupu „100-80-100“. Zaměstnanci pracují 80 procent své předchozí pracovní doby a dostávají nezměněné mzdy se 100 procenty (nezměněné) produktivity. Varianta tři jsou čtyři pracovní dny v týdnu se zkrácenou pracovní dobou a upravenou mzdou.

O jakých výhodach mluvíme v případě čtyřdenního pracovního týdne?

  • Zvýšení atraktivity společnosti
  • Výhody pro nábor zaměstnanců
  • Vyšší produktivita
  • Zvýšení motivace nebo spokojenosti
  • Pozitivní účinky na zdraví
  • Lepší rovnováha mezi pracovním a soukromým životem
  • Rovnost mezi muži a ženami v každodenním pracovním životě
  • Aspekty environmentální politiky

Jaké by byly nevýhody čtyřdenního pracovního týdne?

Studie neprokazují žádné nevýhody pro zaměstnance. Zaměstnavatelé však varují, že delší denní pracovní dobou má negativní vliv na pozornost. Snižuje se tím pracovní výkon, může se zvýšit počet chyb a riziko úrazů. Problematická jsou i hodnocení týkající se celkového ekonomického rozvoje, např. ještě větší nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Společnosti potřebují podstatně více zaměstnanců, aby udržely výkonnost. Kritici se obávají nárůstu nespravedlnosti, protože tento model by mohly využívat „pouze“ jednotlivé sektory ekonomiky. Navíc by mohla přibývat práce na černo.

Pracovat méně za stejnou mzdu?

To je velký problém. V mnoha oblastech není snadné tyto finanční zdroje generovat (o 20 procent více). Pokud zavedete tento model pracovní doby bez náhrady mzdy, klesají s nižší mzdou i důchodové nároky.

Čtyřdenní týden pro všechny?

Průzkumy ukazují, že je snadné zavést čtyřdenní model do praxe v mnoha průmyslových odvětvích, například v komerčních nebo administrativních oblastech. Jiná situace je v geriatrické a ošetřovatelské péči, ve skladování/logistice nebo ve výrobě. Tam pak musí začít fungovat směnové systémy, aby bylo zajištěno kompletní personální obsazení.

Právní aspekty

Strany se o čtyřdenní pracovní týden usilují,  žádné obecné právní požadavky na zkrácení klasického pracovního týdne ale neexistují.

Některé kolektivní smlouvy IG Metall stanoví zkrácení pracovní doby pro firmy a zaměstnanci mají volitelnou pracovní dobu, ale bez náhrady mzdy. Členové výboru pro kolektivní vyjednávání v ocelářském průmyslu projednávají návrh na zavedení 4denního týdne s 32 hodinami místo 35 hodin s plnou náhradou mzdy ve své oblasti působnosti.

V oblasti agenturní práce stanoví kolektivní smlouva iGZ-DGB průměrnou týdenní pracovní dobu 35 hodin. Možné jsou i zkrácené úvazky.

Obecně platí, že měsíční pracovní doba našich zaměstnanců vychází z předpisů zákaznické firmy. Jak začátek a konec denní pracovní doby, tak rozložení na jednotlivé všední dny je přizpůsobeno požadavkům zákazníka. Někteří naši zákazníci v oborech spoléhají na ochotu ke změnám a flexibilitu a testují nové modely pracovní doby.

Práce na částečný úvazek už není v DREMO nic zcela neobvyklého. Například je možné pracovat tři týdny a mít pak týden volna. Je možný i čtyřdenní týden nebo jeden týden práce měsíčně pro zaměstnance v důchodu.

Chcete pracovat s patřičnou motivaci a produktivně a zajistit si všechny výhody trvalé pozice se špičkovými podmínkami? Poté nás kontaktujte telefonicky nebo emailem. Připravíme pro Vás individuální pracovní nabídku.