Więcej motywacji i sprawiedliwości: wzrost wynagrodzeń w branży pracy tymczasowej

Od 1 kwietnia 2023 oznacza to: więcej pieniędzy w portfelu dla ponad 800 tys. pracowników zatrudnionych w ramach pracy tymczasowej. Zyskają oczywiście również pracownicy DREMO.


Obecnie ustalona w układzie zbiorowym płaca minimalna dla pracowników tymczasowych wynosi 13,00 euro brutto za godzinę, czyli jest znacznie wyższa niż ustawowa płaca minimalna w Niemczech wynosząca 12,00 euro brutto za  godzinę. Minimalne wynagrodzenie w pracy tymczasowej dotyczy pracowników, którzy wykonują czynności wymagające przeszkolenia w miejscu pracy. Podwyżki płac znacznie przekraczające inflację zostały uzgodnione również w wyższych grupach zaszeregowania płacowego.

Pracownicy wykonujący pracę dla firm klientów, którzy ukończyli co najmniej dwuletnie kształcenie zawodowe, otrzymują obecnie 14,55 euro za godzinę. Dla pracowników z grupy płac 4 (EG 4) obowiązuje stawka godzinowa w wysokości 15,38 €. Muszą oni mieć ukończone trzy lata kształcenia zawodowego.

Ta podwyżka wynagrodzenia oznacza wyraźną poprawę sytuacji finansowej pracowników tymczasowych i bardziej odpowiednie wynagrodzenie.

Warto zatem poprosić o indywidualną ofertę pracy od firmy pośredniczącej. Pracownicy zatrudnieni przez DREMO otrzymują jeszcze więcej.

Nasi pracownicy produkcyjni już teraz otrzymują minimum 13,70 euro za godzinę (EG 2a). Wszyscy pracownicy wykwalifikowani w rzemiośle lub przemyśle mogą od teraz liczyć na co najmniej 15,88 euro za godzinę. W dziedzinie opieki nad osobami starszymi i chorymi nasi pracownicy pomocniczy zarabiają obecnie 14,50 euro na godzinę. Wynagrodzenie wyszkolonych pracowników wykwalifikowanych wynosi od 20 do 24 euro na godzinę. Do tego dochodzą dodatki i nasza premia za efektywność wolna od podatku.

Nowe regulacje obowiązują do 31 grudnia 2023 roku i mają na celu zapewnienie większej sprawiedliwości i wzrostu motywacji do pracy w branży pracy tymczasowej w dłuższej perspektywie. Następna podwyżka wynagrodzeń jest już zaplanowana na styczeń przyszłego roku.

Zapewnij sobie systematyczy wzrost wynagrodzeń, terminowe wypłaty pensji, dodatki i premie! Wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. Czekamy na Twoją wiadomość.