"Twoje miejsce pracy zostanie zredukowane w najbliższej przyszłości!"

Przedsiębiorstwa muszą zawsze reagować na bieżące okoliczności. Prowadzi to często do redukcji lub zmian zatrudnienia. Firma von Rundstedt, zajmująca się doradztwem zawodowym oraz monitorowaniem restrukturyzacji i redukcji zatrudnienia, przeprowadziła badanie ankietowe w celu zbadania reakcji pracowników na te informacje.


Powiedzmy przede wszystkim, że kobiety i mężczyźni reagują inaczej.

Podczas gdy prawie 30 procent mężczyzn postanawia odczekać, tylko 18 procent kobiet byłoby tak spokojnych. „Nie taki diabeł straszny, jak go malują”- to przysłowie wydaje się najlepiej opisywać takie nastawienie.  40 proc. ankietowanych w pierwszej kolejności zleciłoby radzie zakładowej lub radzie doradczej sprawdzenie, czy zwolnienie jest zgodne z prawem i czy może podjąć przeciwko niemu działania.

W każdym razie większość (66 proc.) ankietowanych chce być aktywna i prosić pracodawcę o alternatywne rozwiązania. Jednocześnie ponad połowa z nich poszukuje również miejsc pracy na zewnątrz. Około jedna trzecia z nich sądzi, że z pewnością znajdzie nową pracę  dzięki własnym kontaktom. Przekonanie to jednak maleje wraz z wiekiem pracowników.

Ciekawe, że co druga osoba widziałaby w informacjach o zwolnieniu nową szansę, zaś co piąta osoba nawet przyjęłaby tę decyzję z ulgą; są to osoby, które już wcześniej myślały o tym, by wypowiedzieć umowę o pracę.

 

Jak powiedział Albert Einstein: „W sercu każdej trudności spoczywa ukryta możliwość”. 

Ale nie martw się, nie ograniczymy miejsc pracy w DREMO! Wręcz przeciwnie, DREMO jest na dobrej drodze nieprzerwanego wzrostu!

Źródłó: www.karriere.at