„Vaše místo bude v dohledné době zrušeno!“

Společnosti musí vždy reagovat na aktuální dění. Často to má také důsledky ve formě snížení počtu pracovních míst. Společnost Rundstedt, která se zabývá zejména poradenstvím v oblasti kariéry a podporou při personálních změnách ve firmách, zkoumala v rámci svého průzkumu, jak zaměstnanci v Německu na tuto zprávu reagují .


Především by mělo být podtrhnuto, že ženy a muži reagují rozdílně. 

Zatímco téměř 30 procent nejprve vyčkává, pouze 18 procent žen zůstává takto "v klidu". "Nic není tak horké, jak se uvaří" - i takto lze popsat tento postoj. 40 procent dotázaných by nejdříve prověřilo tuto informaci u podnikové rady zaměstnanců nebo jiného poradního orgánu, zda je takovéto propuštění oprávněné a zda lze proti němu nějak postupovat.

V každém případě chce být většina respondentů (66%) aktivní a žádat zaměstnavatele o alternativy. Současně ale také více než polovina bude hledat pracovní příležitost externě. Asi třetina si myslí, při úspěšném hledání nového místa hraje podstatnou roli síť dobrých kontaktů. Toto přesvědčení se nicméně s věkem snižuje. 

Je zajímavé, že každý druhý dotázaný bere tuto informaci jako šanci - pravděpodobně také proto, že již dříve bylo udržení tohoto místa nejisté. Jeden dotazovaný z pěti vidí dokonce toto rozhodnutí pozitivně - protože sám přemýšlel o podání výpovědi.

Jak řekl Tolstoj: "Pokud nás něco vyhodí ze zajetých kolejí, myslíme si, že je všechno ztraceno...přitom ale začíná něco nového a dobrého."

Zaměstnanci DREMO se nemusí ničeho obávat - u nás nerušíme žádná místa! Naopak, počet dlouhodobých pracovních míst roste!

Jako zdroj informací k tomuto článku jsme použili: www.karriere.at