Rośnie tendencja do pracy na emeryturze.

Ludzie w wieku 65 i 74, którzy pracują dla pieniędzy - może to być, na przykład, tylko jedna godzina tygodniowo - są rejestrowani jako aktywni zawodowo. Nie ma znaczenia, czy są to osoby na kilka godzin tygodniowo, czy na własny rachunek lub wolontariusze. Według Federalnego Urzędu Statystycznego, liczba niemal podwoiła się od 2006 roku i wynosi obecnie 942,000 „emerytów”.


Praca po osiągnięciu granicy wieku emerytalnego? To jest możliwe!

Przyczyny tego są nie tylko zwiększa żywotność i lepsze zdrowie, ale również stopniowe wprowadzanie 67 roku życia jako wieku emerytalnego. 37 procent osób aktywnych zawodowo między 65 i 74 wskazuje, że praca zarobkowa jest konieczna dla utrzymania poziomu życia. Jednak dla większości jest to sposób poprawy samopoczucia i utrzymywania kontaktów społecznych. Dla firm, które zatrudniają emerytów duże znaczenie ma zwłaszcza doświadczenie jej pracowników. Gospodarka dopasowuje się, oferując elastyczne harmonogramy pracy, krótkie godziny pracy i odpowiednio dostosowane szkolenia. Polityka wspiera kontynuowanie pracy poza limitem wiekowym od początku 2017 roku wprowadzeniem ustawy o Flexi-emeryturach.

Emeryci, którzy osiągnęli wiek emerytalny, mogą dorabiać do zwykłej emerytury bez ograniczeń. Kto jeszcze nadal chciałby pracować w pełnym wymiarze godzin, może początkowo zrezygnować z wypłaty emerytury. Za każdy dodatkowo przepracowany miesiąc docelowa emerytura wzrasta o 0,5 procenta. Osoby te muszą płacić oczywiście podatek od dochodu, ale otrzymują dodatkowo kwotę wolną od podatku. Ubezpieczenie emerytalne i od bezrobocia pozostaje w takim przypadku bezskładkowe. Składki ubezpieczenia zdrowotnego są odprowadzane, ale są niższe niż przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Czy wiesz o tym? Stosunek pracy  kończy się automatycznie wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego, tylko jeżeli istnieje w umowie o pracę lub w układach zbiorowych odpowiedni zapis. W przeciwnym razie umowa trwa także po osiągnięciu tej granicy. Pracodawca i pracownik mogą zawrzeć osobne porozumienie o momencie przejścia na emeryturę.

Także w DREMO pracownicy mają możliwość pracy powyżej 65 roku życia. W chwili obecnej zatrudniamy 6 pracowników z wypracowanym wiekiem emerytalnym. Pracują po kilka dni w miesiącu. Także zatrudnienie na część etatu jest u nas możliwe. 

<link pl dla-kandydatow oferty-pracy wewnętrzny odsyłacz w aktualnym>Nsze oferty pracy znajdziesz na stonie www.dremo.com/pl. Prześlij nam swoje dokumenty aplikacyjne na adres prac@dremo.com. Jeżeli masz dodatkowe <link pl dla-kandydatow pytania-i-odpowiedzi wewnętrzny odsyłacz w aktualnym>pytania chętnie odpowiemy osobiście pod numerem 0049 3518977526 lub 0048 327466222 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 13:00. Ucieszy nas Twoje polubienie naszej strony na Facebooku