Regulacja pracy tymczasowej w opiece

Propozycje organizacji zrzeszających szpitale i jednostki opiekuńcze dotyczące ograniczenia lub nawet zakazu pracy tymczasowej są coraz głośniejsze. Ale czy to rozwiąże problemy w sektorze opieki?


Zakaz pracy tymczasowej w opiece

Jakie są powody tego sporu?

  1. Po pierwsze i najważniejsze krytykowany jest zakres zatrudnienia pracowników tymczasowych w opiece.
  2. Twierdzi się, że pracownicy tymczasowi są gorzej wyszkoleni i dlatego jakość opieki jest niewystarczająca.
  3. Mówi się, że występuje duża rotacja, ponieważ pracownicy tymczasowi często mają niepewne zatrudnienie.
  4. Panuje przekonanie, że pracownicy tymczasowi zarabiają mniej niż stali pracownicy i często mają gorsze warunki pracy.
  5. Wzrost konkurencji między domami opieki.
  6. Wysokie koszty związane z tymczasowym zatrudnieniem pracowników.

Podmioty świadczące usługi pracy tymczasowej, jak również pielęgniarki i pielęgniarze pracujący jako pracownicy tymczasowi stanowczo temu zaprzeczają.

Fakty są następujące:

Według Federalnej Agencji Pracy tylko 2,2 procent osób zatrudnionych w opiece to pracownicy tymczasowi. Są oni angażowani głównie w przypadku największego nakładu pracy lub jako zastępstwo w przypadku choroby. Oznacza to, że ośrodki opieki nie są w stanie poradzić sobie z ilością pracy przy pomocy stałego personelu.

Praca tymczasowa jest szansą dla personelu pomocniczego i specjalistycznego, który nie może pogodzić się ze złymi warunkami pracy w opiece przy jednoczesnej chęci pracy w wyuczonym zawodzie.

Dla naszych pracowników praca tymczasowa oznacza elastyczność zleceń, stałe zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie z dodatkami, uczciwe warunki pracy, a dla pracowników wykwalifikowanych - wpływ na planowanie pracy.

Firmy zleceniodawcy lub instytucje opiekuńcze zyskują elastyczność, ponieważ to one decydują o czasie trwania zlecenia. Oszczędzają również czas i środki finansowe na rekrutację pracowników. Zarzut o zbyt wysokie koszty zatrudnienia pracowników tymczasowych jest zatem bezpodstawny. Agencja pracy tymczasowej nie tylko wypłaca pensje pracownikom, ale także przejmuje wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Politycy i sam sektor opieki są wezwani do znalezienia długoterminowych rozwiązań problemu niedoboru personelu, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na pracowników opieki. Przerzucanie odpowiedzialności na firmy pośredniczące nie jest rozwiązaniem i jest sprzeczne z faktami.

DREMO chce nadal dawać pasjonatom opieki możliwość wykonywania wyuczonego zawodu z pasją, bez zaburzania równowagi między pracą a życiem prywatnym.