Regulace agenturního zaměstnávání v ošetřovatelství.

Nelze přehlédnout návrhy asociací klinik a geriatrické péče na omezení nebo dokonce i zákaz agenturního zaměstnávání v tomto oboru. Vyřeší to ale problémy v pečovatelské branži?


Jaké jsou důvody pro tento krok?

  1. Především je pranýřován rozsah personálních služeb v ošetřovatelství.
  2. Tvrdí se, že agenturní zaměstnanci jsou méně vyškoleni, a proto je kvalita péče špatná.
  3. Došlo by k vysoké fluktuaci, protože zaměstnanci agentur práce mají často nejistá zaměstnání.
  4. Agenturní zaměstnanci vydělávají méně než stálí zaměstnanci a často mají i horší pracovní podmínky.
  5. Zvýšila by se konkurence mezi domovy důchodců a pečovatelskými domy.
  6. Vznikly by vysoké náklady na dočasné nasazení personálu.

Poskytovatelé personálních služeb a zejména geriatrické ošetřovatelky, ošetřovatelé a sestřičky, kteří pracují jako agenturní zaměstnanci s tím vehementně nesouhlasí.

Neboť skutečnost je následující:

Podle Federálního úřadu práce představují agenturní zaměstnanci pouze 2,2 procenta ošetřovatelského personálu. Jsou zaměstnaní především v pracovních špičkách nebo jako náhrada personálu v případě nemoci. To znamená, že domovy důchodců a pečovatelské služby nezvládají pracovní zátěž se svými stálými zaměstnanci.

Práce přes agentury představuje příležitost pro asistenty a specialisty, kteří se již nemohou smířit se situací v ošetřovatelství, ale přesto chtějí pracovat ve svém vystudovaném oboru.

Agenturní zaměstnání znamená pro naše zaměstnance flexibilitu v úkolech, trvalý pracovní poměr, atraktivní ohodnocení s příplatky a bonusy, spravedlivé pracovní podmínky a pro specialisty právo mluvit do plánování práce.

Zákaznické společnosti nebo pečovatelská zařízení získají flexibilitu, protože určují dobu trvání pracovního přidělení. Šetří navíc také čas a peníze na nábor zaměstnanců. Výtka z přemrštěných nákladů při propůjčení zaměstnance je tedy neopodstatněná. Agentura práce vyplácí za zaměstnance nejen mzdy, ale také veškeré příspěvky na sociální zabezpečení zaměstnanců.

Politici i samotný sektor péče jsou vyzýváni k nalezení k dlouhodobých řešení nedostatku zaměstnanců v pečovatelské branži.  Přenášení odpovědnosti na personální služby není řešením a je v rozporu s fakty.

DREMO chce i nadále poskytovat motivovaným ošetřovatelkám a ošetřovatelům  možnost vykonávat s nadšením své povolání, aniž by byla ohrožena rovnováha mezi pracovním a soukromým životem.