Praca tymczasowa to "praca na pulsie czasu"

Badanie przeprowadzone przez firmę doradztwa personalnego Page Personnel pokazuje: pracownicy tymczasowi są zatrudniani w niemal wszystkich sektorach przedsiębiorstw


Wykorzystaj możliwości pracy tymczasowej

Praca tymczasowa ma nadal w niektórych kręgach złą opinię. Ale ten pogląd jest już od dawna przestarzały i w rzeczywistości jest tylko uprzedzeniem.

W badaniu zadano m.in. następujące pytania:

1. Dlaczego pracownicy decydują się na pracę tymczasową?

Ponad połowa osób poszukujących pracę trafiła przypadkowo na tę formę zatrudnienia. Dla 52% respondentów jest to możliwość stałego zatrudnienia. Około 40% respondentów potwierdziło, że  dzięki takiemu rozwiązaniu, udało im się pokonać ciężki czas pandemii. 73% badanych praca tymczasowa pozwoliła na wyjście z bezrobocia.

2. Jakie obawy mieli kandydaci?

80% uczestników badania stwierdziła, że ich obawy nie potwierdziły lub potwierdziły się tylko częściowo. Niepewność dotyczyła głównie aspektów finansowych oraz możliwości bycia traktowanym gorzej niż pracownicy zatrudnieni na stałe.

3. Jak pracownicy oceniają swoją pracę w firmach klientów?

Pełna wyzwań, zróżnicowana i ciekawa - tak swoją pracę ocenia około 60 procent pracowników. 54% respondentów na pierwszym planie stawia działanie na własną odpowiedzialność. Ponad połowa uważa, że może się w ten sposób dalej rozwijać zawodowo.

Wynik nie podlega wątpliwościom:

Praca tymczasowa oferuje wiele możliwości nie tylko dla osób rozpoczynających karierę zawodową, lub chcących wrócić do pracy po przerwie. Daje ona ludziom również szansę na reorientację, poszerzenie własnych kompetencji i na zdobycie doświadczenia zawodowego.

Celem wszystkich firm świadczących usługi personalne powinno być zapewnienie pracownikom kompleksowej informacji i wsparcia. Optymalna integracja z klientem jest najwyższym priorytetem.

Regulacje prawne porozumienia w sprawie pracy zapewniają wynagrodzenie zależne od wyników pracy, premie, prawo do urlopu i specjalne dodatki roczne, takie jak dodatki świąteczne i bożonarodzeniowe.

Ta forma zatrudnienia - podobnie jak bezpośrednie zatrudnienie w firmie - jest dużą szansą dla osób poszukujących pracy.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące pracy tymczasowej lub pośrednictwa pracy, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.