Příspěvek na dovolenou – každý druhý odchází s prázdnou!

Podle aktuální studie tarifního archivu WSI zpochybňují některé firmy kvůli koronaviru příspěvek na dovolenou.


Příspěvek na dovolenou je dobrovolná a speciální finanční odměna od zaměstnavatele nebo je dána kolektivní smlouvou.

Na zisk této podpory v podstatě neexistuje žádný právní nárok.

Studie ukázala v Německu velké rozdíly. Podle ní dostává platbu 47% mužů a pouze 39% žen. Zaměstnanci, kteří pracují ve starých spolkových zemí (západní Německo), mají vyšší šanci příspěvek obdržet. Na finanční bonus k výplatě se může těšit 71% zaměstnanců společností vázanými kolektivními smlouvami; v případě, že se na společnost nevztahuje žádná kolektivní smlouva, dostává tuto odměnu pouze 34% pracovníků.

DREMO nedělá žádné rozdíly!

Spolu s odborovým svazem DGB uplatňujeme kolektivní smlouvu. Všichni naši zaměstnanci mají na příspěvek na dovolenou nárok. Zde nehraje žádnou roli pohlaví ani zda se aktuální pracovní nasazení nachází v Drážďanech, Berlíně, Stuttgartu, Norimberku nebo Frankfurtu. Odborná kvalifikace pracovníka je v této věci taktéž bezvýznamná.

Výše benefitu závisí pouze na délce trvání spolupráce a je odstupňována následovně:

  1. od šestého měsíce po nástupu: 150 EUR brutto
  2. druhý a třetí rok trvání pracovního poměru: 200 EUR brutto
  3. od čtvrtého roku trvání: 225 EUR brutto

Podle naší kolektivní smlouvy se bude výše příspěvku v budoucích letech stále zvyšovat.

Předpokladem k vyplacení je nepřetržité trvání pracovního poměru. Platba je zaúčtována ve výplatě za měsíc červen příslušného roku.

Stejně takové částky obdrží naši zaměstnanci znovu v zúčtování za měsíc listopad, tentokrát jako vánoční bonus.

Chtěli byste také tyto doplňkové odměny?

Pak nás kontaktujte – připravíme Vám individuální nabídku práce. Již 25 let jsme spolehlivým partnerem, pokud jde o personální služby. Nabízíme odborným i pomocným pracovníkům regionální i celostátní atraktivní pracovní místa v odvětví řemesel, průmyslu nebo v oboru ošetřovatelství.