Od ledna 2024 platí nová minimální mzda

Podle zákona o minimální mzdě v Německu, který je platný od roku 2014, je celostátní minimální mzda nejnižší mzda, na kterou mají zaměstnanci vždy nárok. Od 1. ledna příštího roku 2024 poroste minimální mzda již na 12,41 EUR. Zde jsou ty nejdůležitější informace k tomuto tematu.


[Translate to cs:] Neuer Mindestlohn ab Januar 2024

Na koho se vztahuje zákonná minimální mzda?

V zásadě se vztahuje na všechny zaměstnance (plný i zkrácený úvazek, v pracovním poměru na dobu určitou, na mini úvazky, na zaměstnance v důchodovém věku) a až na výjimky i na stážisty. V žádném odvětví v Německu se nesmí platit zaměstnancům méně. Jedná se o hrubou hodinovou mzdu a nesmí být spojena s tržbami, zisky, rychlostí práce nebo kvalitou Vaší práce.

Můžete si vydělat více, než je minimální mzda?

 Ano.

A to prostřednictvím kolektivní smlouvy, která byla prohlášena za obecně závaznou, nebo prostřednictvím právního předpisu podle zákona o vysílání pracovníků anebo prostřednictvím spodní hranice odměny za práci v zákoně o přenechání zaměstnanců na dobu určitou (agenturní zaměstnávání).

Minimální mzdy v jednotlivých odvětví vyjednávají spolu odbory a zaměstnavatelé. Například hrubá minimální mzda v elektrotechnickém oboru vzroste v lednu 2024 pro všechny zaměstnance na 13,95 eura za hodinu. Minimální mzda v oboru ošetřovatelství závisí na kvalifikaci a vykonávané činnosti. Od prosince 2023 musí nekvalifikovaní zaměstnanci dostávat hodinovou hrubou mzdu minimálně 14,15 EUR; Od tohoto okamžiku platí pro kvalifikované pracovníky hodinová mzda 18,25 eura.

Kdo rozhoduje o minimální mzdě?

Rozhodnutí o minimální mzdě má na starosti Komise pro minimální mzdu, kterou tvoří tři vysoce postavení zástupci zaměstnavatelů a odborů, dva vědci a jeden předsedající komise. O zvýšení spodní hranice mezd se diskutuje každé dva roky. Na základě vývoje tarifů se pak předkládá návrh. Federální vláda jej pak prostřednictvím nařízení učiní závazným.

Jaké předpisy platí v DREMO?

Minimální mzda pro nás nepředstavuje žádný problém.

Hodinové mzdy, které DREMO vyplácí, jsou také nápadně vyšší než je spodní hranice mezd, typických pro agenturní zaměstnání. K hodinovým mzdám stanoveným kolektivní smlouvou dle IGZ-DGB přidáváme něco „navrch“.

Od ledna 2024 budou naši zaměstnanci v obchodu a průmyslu pobírat hodinovou mzdu ve výši 14 EUR v nejnižší mzdové skupině a 15,56 EUR na hodinu ve mzdové skupině 3 (zaměstnání vyžadující alespoň dva roky odborného vzdělání). Naši specialisté v oblasti geriatrické a ošetřovatelské péče vydělávají 20 až 30 eur za hodinu.

Naši zaměstnanci si tak vydělaji výrazně více, než je minimální mzda a navíc mají také další slevy jako jízdné, měsíční jízdenky, jízdenky do Německa, bonusy a přirážky.

Jen pro zajímavost, Německo se řadí v žebříčku výše minimální mzdy ze zákona  na druhém místě hned za Lucemburskem. Podle statista činí minimální mzda v Lucembursku aktuálně 13,80 EUR. V roce 2022 byla pro Evropskou unii vydána „Směrnice o přiměřené minimální mzdě v Evropské unii“. Toto důležité opatření v oblasti pracovní a sociální politiky má za cíl zaručit přiměřené minimální mzdy a posílit kolektivní vyjednávání o stanovování mezd ve spolkových zemích.

DREMO jde příkladem také v dodržování kolektivní smlouvy..

Rádi Vás budeme informovat o naší práci v oblasti personálních služeb nebo Vám zpracujeme individuální pracovní nabídku. Během otevírací doby nás můžete kontaktovat telefonicky nebo emailem. Těšíme se na váš kontakt.