Jak dlouho můžete pracovat?

2.304 hodin - to je v Německu obvyklá maximální roční pracovní doba. Vypočteno z (nejvýše možných) 48 hodin týdně, 48 pracovních týdnů a (minimálně) 24 dnů placené dovolené. Tyto horní hranice přípustné pracovní doby lze nalézt v zákoně o pracovní době (něm. zkratka: ArbZG).


Zákon chrání všechny zaměstnance a vzdělávající se osoby, které nepodléhají ustanovením zákona o zaměstnávání mládeže (něm.: Jugendarbeitsschutzgesetz). Zákonu nepodléhají např. také soudci, vojáci nebo vedoucí pracovníci.

Obecně platí, že zaměstnanci nesmí pravidelně pracovat déle než 8 hodin denně. Zaměstnavatel však může tuto dobu ve zvláštních případech prodloužit až na 10 hodin. V tomto případě musí však v budoucnu zajistit, aby byla tato doba kompenzována.

Pracovní doba zahrnuje rozmezí od začátku do konce pracovní činnosti - a to bez přestávek. Takzvaný nastavovací čas, tzn. například pro sezřízení strojů a zařízení, úklid a čištění nástrojů, je do pracovní doby zahrnut. "Cigaretové pauzy" zahrnuty nejsou.

Pracujete-li déle než 6 hodin, musíte si udělat přestávku v délce 30 minut, při 9-ti hodinové pracovní době byste měli mít přestávku 45 minut. Také doba odpočinku je regulována: předtím než začnete další den opět pracovat, musíte být nejméně 11 hodin "bez práce". Opět zde existují výjimky, např. v nemocnicích nebo pečovatelských zařízeních lze tuto dobu zkrátit o 1 hodinu, za předpokladu, že v následujících 4 týdnech (nebo v příštím měsíci) bude tento čas kompenzován (tzn. doba bez práce bude prodloužena na 12 hodin).

V paragrafu 9 je stanoveno, že o nedělích a o svátcích se v zásadě nesmí pracovat. Existují výjimky pro pečovatelská zařízení, nemocnice, muzea nebo také pro restaurace. Zde je potom vyplácena zvláštní odměna, kterou stanovují příslušné kolektivní smlouvy.

Kolektivní smlouva pro tzv. Zeitarbeit (agenturní zaměstnávání) stanovuje za práci v neděli příplatek ve výši 50% a za práci ve svátek příplatek ve výši 100%. To platí, pokud se tato pracovní doba nezapočítává do běžné pracovní doby. Kromě toho existují zvláštní příplatkové dohody v oblasti zdravotnictví - např. pro noční práci, sobotní práci, resp. práci od 13-té hodiny.

Měsíční pracovní doba je u DREMO upravena kolektivní smlouvou. Např. v měsících s 20ti pracovními dny je to 140 pracovních hodin. Všechny hodiny odpracované nad tuto dobu spadají do tzv. pracovního časového konta (něm.: Arbeitszeitkonto) s tím, že množství takto "naspořených" hodin může být u různých firem různé. Při ukončení pracovního poměru jsou samozřejmě zaměstnancům všechny aktuálně evidované hodiny vyplaceny. Příplatky, které se váží k přesčasovým hodinám nicméně vyplácíme okamžitě - tedy s následující měsíční výplatou.

„Někdy je zkrátka nutné pracovat déle. To pro mě ale není problém, protože vím, že z této dodatečné práce budu brzy profitovat - například příští pracovní týden ukončím dříve, tedy např. již ve čtvrtek večer,“ vysvětlil náš dlouholetý zaměstnanec, který je nyní umístěn u Mnichova jako elektrikář. Naši zaměstnanci oceňují tuto flexibilitu.

Zajímavé a rozmanité úkoly, spolehlivá organizace, atraktivní odměna, flexibilita a vždy ochota naslouchat - zní vám to dobře?

Pak nečekejte a kontaktujte nás! Připravíme vám individuální nabídku práce. Specializujeme se na tyto obory: péče o seniory a ošetřovatelství, kovoobrábění a kovovýroba, zpracování dřeva a plastů, pokládání podlah a parket, elektrotechnika a elektronika, jakož i instalace sanitární, topenářské a klimatizační techniky.

Těšíme se, že se s námi spojíte.