Aplikacja - tak wygląda to u nas w DREMO!

Damy Ci krótki przegląd, jakie dokumenty powinna zawierać aplikacja przesyłana do DREMO.


W tym miejscu chcielibyśmy udzielić kilku porad, co powinny zawierać dokumenty aplikacyjne.

Każda aplikacja powinna zawierać przynajmniej list motywacyjny i życiorys (CV). Należy dołączyć także kopie dyplomów potwierdzających kompetencje zawodowe i ukończenia szkoły oraz świadectwa wcześniejszego zatrudnienia, jeżeli się takie posiada.

W liście motywacyjnym kandydat powinien krótko poinformować o swojej obecnej sytuacji i dać przegląd swojego doświadczenia zawodowego. Napisz koniecznie, czy nadal jesteś w stosunku pracy lub w jakim czasie możesz rozpocząć pracę. Nie zapomnij zamieścić w aplikacji aktualnego adresu, numeru telefonu i adres e-mail.

CV w formie tabelarycznej jest obecnie standardem i spełnia wszystkie wymogi: po lewej stronie daty (okres pracy, kształcenia), po prawej  fakty. Powinno być krótkie, przejrzyste i jasne. Najważniejsze dane to: dane osobowe (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo), przebieg kariery zawodowej i doświadczenie zawodowe (wymień swoje dotychczasowe miejsca pracy), specjalne umiejętności (szkolenia, wiedzę, umiejętności, znajpmość języków obcych), edukacja (rodzaj i czas trwania, uzyskane tytuły i dyplomy).

Nie zapomnij zamieścić w  CV daty, miejscowości i podpisu. Wskazuje to, że zamieszczone w CV informacje są zgodne z prawdą, ponieważ podanie nieprawdziwych informacji w aplikacji może skutkować wypowiedzeniem stosunku pracy także po okresie próbnym.

Profesjonalne zdjęcie aplikacyjne powinno optymalnie przedstawiać kandydata.

Jeżeli aplikujesz na oferty pracy DREMO, nie zapomnij załączyć CV w języku niemieckim.

W Internecie można znaleźć szeroki wybór szablonów CV, które można łatwo dostosować do własnych potrzeb, np. na stronach bewerbung.net

Załączone kopie świadectw oraz certyfikatów potwierdzają poprawność danych dotyczących wykształcenia i doświadczenia, które zostały wymienione w CV.

A teraz: płyń z DREMO do nowych brzegów! Przejrzyj nasze oferty pracy w ramach www.dremo.com/praca.

Od 1996 roku łączymy zaangażowanych pracowników i sprawdzone firmy oraz razem z nimi przechodzimy wszystkie wzloty i upadki. Poznaj nasze oferty pracy i wyślij nam swoje dokumenty aplikacyjne. Witamy na pokładzie!

... możesz bardzo szybko  aplikować w DREMO online! W kilka minut utworzysz własny profil aplikacyjny i prześlesz nam Swoje CV. Przekazane dane można aktualizować  w dowolnym momencie.

Na wszystkie pytania odpowiemy telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 13:00 pod numerem +49 3518977526 lub +48 327466222.