Zůstat v povolání vždy "v obraze"

Každý osmý Němec nad 25 let absolvuje minimálně jednou za rok nějaký kurz či školení v rámci dalšího vzdělávání (dts Nachrichtenagentur/04.07.2016/01:00:00)


...to vychází z atkuálního "Atlasu dalšího vzdělávání" Nadace Bertelsmann.

Regionálně se kvóty účastníků kurzů a programů pro profesní vzdělávání v Německu liší. "Možnosti dalšího vzdělávání jsou regionálně nerovnoměrně rozložené", říká Jörg Dräger, předseda Nadace Bertelsmann. "Tímto je narušena spravedlnost v možnostech profesního a sociálního růstu"."Celkově se má Německo v oblasti dalšího vzdělávání ještě kam posouvat", říká  Marvin Bürmann, expert Nadace Bertelsmann. "Mezinárodně srovnatelné studie ukazují, že ve skandinávských zemích jako je Švédsko a Finsko, je účast výraně vyšší. Také v Dánsku a Nizozemí jsou na tom s kvótami lépe než v Německu."

Také my zastáváme názor, že je nutné se pravidelně přizpůsobovat profesním změnám. V tomto směru rádi podpoříme naše zaměstnance.

Promluvte si s námi o vašich možnostech!