Tak se chráníme před coronavirem

Každý den dostáváme nové zprávy o této infekční nemoci, která poprvé vypukla v Číně v prosinci 2019.

Níže jsou shrnuto to nejdůležitější.


Covid-19 - to je název plicní choroby, kterou lze vyvolat v současné době probíhajícím novým typem koronaviru SARS-CoV-2 (SARS = těžký akutní respirační syndrom). Přenos probíhá z člověka na člověka.

Předpokládá se, že první příznaky nemoci se mohou objevit čtrnáct dní po infikování. Může to být kašel, rýma, bolest v krku a horečka, někteří také trpí průjmem. Někdy je onemocnění závažnější a může vést k problémům s dýcháním a k zápalu plic. Doposud k úmrtí docházelo u pacientů, kteří byli starší nebo již chronicky nemocní. 

Mezitím byly infikováni také lidé v Německu. Odborníci z Institutu Roberta Kocha očekávají další nárůst případů. Je důležité zachovat klid. Každý, kdo byl v rizikové oblasti nebo měl kontakt s lidmi, kteří jsou v těchto oblastech, musí - při příznacích choroby - reagovat se vší obezřetností. Doporučuje se zavolat svému lékaři nebo na příslušný zdravotní úřad (Gesundheitsamt), aby bylo možné určit další postup. V každém případě by měl člověk zůstat doma a vyhýbat se kontaktu s ostatními

Můžete také kontaktovat pohotovostní lékařskou službu. Ta je na čísle 116117, které je v celém Německu dostupné a zdarma. Existují také doporučení pro chování obyvatelstva. Mimochodem, ta platí také pro všechny ostatní infekční nemoci: 

1. „Etiketa při kašli a kýchání“

Při kašlání a kýchání se odvrátíte a udržujete odstup od ostatních lidí. Měl by být použit jednorázový kapesník, který je pak okamžitě zlikvidován. Rovněž vždy platí: po smrkání, kýchání nebo kašlání
důkladně umýt ruce! Pokud nemáte momentálně u sebe žádný kapesník, zakašlete a kýchejte do ohybu vaší paže. 

2. Hygiena rukou

Ruce by se měly mýt pravidelně - nejen po použití toalety, ale také po příchodu domů, po kontaktu se zvířaty, po kontaktu s odpadem a samozřejmě po kašlání, kýchání a smrkání. Je také nutné si umýt ruce před a po přípravě jídla nebo kontaktu s nemocnými. Samotné mytí rukou musí být důkladné  - navlhčit, důkladně namydlit, opláchnout a osušit. Plánujete na to 20 až 30 sekund. 

3. Udržování vzdálenosti

Vzdálenost od lidí se symptomy je 1 až 2 metry, protože v této vzdálenosti mají patogeny menší šanci. Proto se vyhněte těsným kontaktům a shromážděním lidí. Také samozřejmě podávání rukou již není vyžadováno. 

Podle institutu Roberta Kocha není žádný důkaz o tom, že se pro zdravé lidi snižuje riziko infekce nošením ochranné roušky - doporučuje se však infikovaným lidem či s příznaky onemocnění. Německo je dobře připravené prostřednictvím sítě kompetenčních center a odborných klinik. V současnosti byla přijata rozsáhlá preventivní opatření. Například cestující v letecké dopravě z rizikových oblastí jsou po přistání povinni poskytnout o sobě informace. Odůvodněné případy musí být okamžitě nahlášeny, pak budou přijata karanténní opatření.  

V DREMO také věříme, že panika není na místě. Měli byste však být pozorní a chránit se před infekcí co nejlépe.

Zůstaňte zdrávi!

Zde najdete aktuální informace: 

Domovská stránka Spolkového (německého) ministerstva zdravotnictví 

Výukové video Spolkové centrály pro zdravotní osvětu