Pracovní den našich disponentů v oboru "truhlářství a práce se dřevem"

Vyznají se v pracovněprávních záležitostech, stávající tarifní podmínky jsou pro ně hračkou, profesionálně vyjednávají s klienty a diplomaticky objasňují menší i větší nedorozumění - pan Thomas Wagner a pan Ralf Geißler jsou našimi personálními disponenty v oboru "práce se dřevem".


Kurze Absprache - Herr Ralf Geissler und Herr Thomas Wagner (v.l.) - Disponenten im Bereich Holzbe- und -verarbeitung bei DREMO

Přesně v 7:30 zazvoní telefon. Typický začátek pracovní doby našich kolegů. Jeden dlouholetý zákazník potřebuje naléhavě truhláře nebo truhlářku - hoří to, neboť jeden z jeho kmenových zaměstnanců náhle onemocněl. V naší databázi uchazečů se zrovna nachází vhodný pracovník, který je schopen okamžitě nastoupit. Nyní následuje projednání všeho nezbytného, tak aby mohl uchazeč co nejdříve u zákazníka začít s prací.

Poté jsou na programu "rutinní činnosti": kontroly aktuálních pracovních umístění zaměstnanců,rozhovory se zákazníky, rozhovory se zaměstnanci, posuzování hodnocení pracovníků, řádné vyúčtování pracovních výkonů ve spolupráci s účetním oddělením a plánování dalších pracovních umístění. Dá se říci, že personální disponenti působí jako prostředníci mezi firemními klienty a uchazeči o práci. Jsou odpovědni za to, aby vše hladce "běželo".

Na odpoledne je domluven přijímací pohovor s jedním z uchazečů na pozici truhlář - jako výsledek se očekává podepsání pracovní smlouvy. Z vybraných uchazečů byl vybrán ten nejvhodnější a přijímací pohovor bude zároveň jeho první osobní setkání s disponentem. Na pohovor si disponent vždy dopředu připravuje důležité dokumenty.

Dalším úkolem disponenta je zpracování osobního profilu zaměstnance a jeho prezentace klientovi. Zaměstnanec také obdrží od disponenta tzv. poukaz k umístění - zde najde podrobnosti k nadcházejícímu pracovnímu umístění, jako jsou například adresa klienta, adresa ubytování, kontaktní osoby apod. Další detaily jsou pak vyjasněny se zaměstnancem osobně nebo telefonicky.

Kromě výše uvedených činností mají naši disponenti v popisu práce také aktivní akvizice nových zákazníků a podporu stávajícího zákaznického portfolia. Ještě před koncem pracovního dne se připraví podklady pro návštěvu u zákazníka na další den. Osobní návštěvy jsou příležitostí seznámit se s vedením společnosti či s pracovním prostředím - a také ohodnotit možná pracovní rizika.

Pan Thomas Wagner a pan Ralf Geißler "naši" disponenti v oblasti práce se dřevem - díky dlouholetým zkušenostem významně příspívají k tomu, že DREMO "pluje" ve správném kurzu. "Péče o svěřené zaměstnance a klientské firmy v průběhu pracovního umístění i po jeho ukončení je pro mě obzvlášť důležitá," shodují se naši dva disponenti.

K zastižení jsou tito disponenti pro naše zaměstnance v pracovní dny od 7:30 do 16:30 hodin.

Thomas Wagner - tel. +49 351 89775 14

Ralf Geißler - tel. +49 351 89775 12

 

Zajímáte se o práci u nás? Pošlete nám Vaší žádost na prace@dremo.com. Můžete také využít kontaktní formulář na naší webové stránce.

U DREMO jste rozhodně správně, pokud hledáte Vaší pracovní příležitost jako nábytkový truhlář/ka, truhlář/ka pro výrobu oken a dveří, truhlář/ka pro výstavbu interiérů, stavební truhlář/ka, truhlář/ka pro výrobu výstavního nábytku a zařízení pro obchodní prostory či truhlář/ka pro výrobu saun. Nabízíme Vám zajímavou profesní budoucnost.

Kromě toho nabízíme všem šikovným a motivovaným zájemcům šance v dalších oborech: pokládání podlah a parket, elektroinstalace, instalace sanitární techniky, topení a klimatizací nebo v oboru ošetřovatelství - a to buď formou tzv. přenechání zaměstnance neboli Zeitarbeit či formou zprostředkování.