Nová tarifní smlouva od 1.ledna 2017

DBG-Tarifní společnost rohodla o stupňovém zvýšování platů až do konečného vyrovnání platů východ-západ. Od roku 2017 obdrží všichni zaměstnanci pracující na principu "Zeitarbeit" vyšší hodinové mzdy.

 


Třetí kolo vyjednávání přineslo ve večerních hodinách 30.listopadu 2016 výsledek.

Nová tarifní smlouva bude platná 36 měsíců do 31.12.2019 a obsahuje výrazné zvýšení výplat. Zvyšování obnáší ročně ve starých spolkových zemích od 2,5 až 3,2%, v nových spolkových zemích od 3,5 do 4,82%.

Za zmínku stojí zvláště zhodnocení nižších platových tříd nadproporcionálním výšením platů. S prvním vyrovávacím krokem k 1.1.2017 obdrží zaměstnanci DREMO např. v platové třídě 2 základní plat ve výši 9,61 € za hodinu ve starých spolkových zemích a 8,89 € za hodinu v nových spolkových zemích. Další zvýšení o 2,5% až 4% následuje již k 1.3.2017. Odborní pracovníci s roční pracovní zkušeností (platová třída 4) obdrží od 1.3.2017 12,18 € ve starých spolkových zemích a 11,14 € za hodinu v nových spolkových zemích.

Dlouhodobý cíl vyjednávacích stran je plnohodnotné východo-západní vyrovnání platů k 1.4.2021. K tomuto termínu bude "tabulka Západ" použitelná pro celé spolkové území a "tabulka Východ" tímto zanikne. Všichni zaměstnanci v rámci "Zeitarbeit" obdrží od tohoto termínu v celém Německu stejnou výplatu. 

K těmto aktraktivním podmínkám se hlásíme. Odstartujte s DREMO v roce 2017 vaší profesní kariéru. Zabrouzdejte na našich stránkách a objevte naší nabídku zde: <link cs/pro-uchazece/nabidka-pracovnich-pozic/>https://www.dremo.com/cs/pro-uchazece/nabidka-pracovnich-pozic/</link>.