Ne pro všechny pracovní pozice platí omezení vstupu na německé území!

Počet nakažených, hraniční kontroly, zákaz vstupu – následky koronové pandemie jsou zřejmé i v pracovním životě. Zajistěte si s námi dlouhodobé profesní vyhlídky.


Pro lidi, kteří chtějí a jsou ochotni pracovat, především z rizikových oblastí nebo z oblastí s vyšším výskytem mutací, není momentální situace vůbec snadná. Téměř každý týden nová pravidla, například na hranicích, ovlivňují cestu z domova do práce v Německu a zpátky.

„Ani mně se to samozřejmě nelíbí, jsou to docela potíže.“ potvrzují naši uchazeči a zaměstnanci. „Ale nemohu myslet jen krátkodobě, chci i po koroně mít dobře placenou práci, takže to přijímám. Vždy se najde nějaký způsob a DREMO mě podporuje.“

Momentálně je pro vstup do Německa všeobecně povinný test a karanténa; každý, kdo přichází z virové oblasti, se musí při překročení hranic prokázat negativním výsledkem testu na Covid-19. Před samotným překročením hranic a vstupem do Německa je nutné provést i registraci.

Výjimky v zásadě existují pro pendlery a zaměstnance v ošetřovatelství nebo v infrastruktuře relevantní pro systém. Pokud v takovéto sféře pracujete, připadá i Vám výjimka. Spolkové státy přijaly kromě předpisů platné pro celé Německo i vlastní pravidla. Přeshraniční pracovníci, kteří příjíždí z oblasti s výskytem mutací, se musí nechat častěji testovat na možnou přítomnost infekce korona viru – v Sasku dokonce každý den.

Pokud se naši zaměstnanci rozhodnou  v Sasku zůstat, DREMO přebírá a hradí  náklady za ubytování a  i výdaje za jednou týdně  požadovaný test. Kromě toho nabízíme i možnost se nechat otestovat přímo v naší kanceláři od našeho vyškoleného zaměstnance.

Ozvěte se nám a ucházejte se o práci, pokud jste truhlář/ka, instalatér/ka, elektroinstaletér/ka, podlahář/ka nebo svářeč/ka plastů. Nabídky máme i pro uchazeče a uchazečky s odbornou kvalifikací v péči o seniory a nemocné.

Myslete na Vaši budoucnost a pamatujte, že v každé krizi se najde také nějaká příležitost. Spojte se s námi, rádi Vás podpoříme. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.