Již 10 let s námi na palubě!

Vedení společnosti poblahopřálo panu Garterovi k jubileu předalo mu malé poděkování.


„Děkujeme za Vaši věrnost a spolehlivost" (zleva): pan Wagner (disponent), pan Garten a pan Bachmann (jednatel společnosti)

Takovou míru věrnosti, stálosti a vytrvalosti v dnešní rychlé době lze najít zřídkakdy. O to větší máme radost , že jsme získali pana Gartena do našeho týmu. 

Jeho klidný a  rozvážný přístup k práci má pozitivní vliv na zákazníky i spolupracovníky. Denně dokazuje, že rozumí svému řemeslu instalatéra sanitárních zařízení, topenáře  a klempíře.

Lhostejno, zda se jednalo o instalaci topenářských a sanitárních zařízení, pokládání potrubí nebo montáž klimatických a vzduchotechnických zařízení  – zhostil se svých úkolů vždy spolehlivě a na patřičné odborné úrovni. Nebojí se žádné výzvy a je rád, že jsou jeho pracovní úkoly v regionálním nebo celoněmeckém měřítku různorodé. 

Mnohokrát děkujeme za neúnavné nasazení a dlouhodobě velmi dobrou práci!

Do dalších 10 let v našem podniku mu přejeme i nadále mnoho úspěchů, prozíravosti a samozřejmě mnoho zdraví!