Corona – aktuální situace

V mnoha regionech Německa, ve veřejných i soukromých oblastech, existují nyní omezení, která napomáhají zpomalení šíření viru.


Robert-Koch-Institut hodnotí situaci „po celém světě a v Německu jako velmi dynamickou a vážnou“. Míra ohrožení zdraví obyvatel je nyní považována za vysokou.

Federální vláda a federální státy se rozhodly pro zavedení dalších opatřeních k omezení sociálních kontaktů. Každý je povinen udržovat na veřejnosti vzdálenost nejméně 1,5 metru od druhé osoby, částečně bylo přistoupeno na zákaz vycházení.

U většiny evropských zemí platí již několik dní při překračování hranic zvláštní předpisy. Pro Německo jsou zavedeny vstupní kontroly pro přijíždějící z Francie, Rakouska, Švýcarska, Lucemburska a Dánska. Přeprava zboží zůstává nedotčena. Lidé dojíždějící za prací musí překládat potvrzeni o pracovním poměru.

Přibližně 20 procent našich zaměstnanců není schopno v současné době plně vykonávat svou práci.

Vývoj situace a další opatření bohužel nelze v současné době  předvídat. Snažíme se o to, abychom našim zaměstnancům poskytli vždy  aktuální  informace. Jakmile budou známá nová nařízení, která mají vliv na práci u DREMO, ihned je předáme dále. Děkujeme za pochopení a trpělivost.

V případě jakýchkoliv dotazů nás samozřejmě můžete kdykoli kontaktovat, buď telefonicky nebo emailem.

Dbejte těchto doporučení: 

1. Udržujte vzdálenost od ostatních lidí (pokud možno 2 metry)

2. Skutečný kašel a kýchání

3. Důkladné a pravidelné mytí rukou

4. Ruce držte mimo obličej

5. Omezte kontakty s ostatními lidmi na minimum

6. Vyhněte se davům

Doporučuje se také vyhnout se zbytečným výletům a pokud možno i hromadné dopravě. Pokud je to možné, práce by se měla provádět doma.

Chraňte se před infekcí a zůstaňte zdrávi!