Codul nostru de etică

Corectitudine, fiabilitate, respect, încredere și seriozitate - acestea sunt valorile orientative ale unei bune agenții de plasare de personal, care stau la baza Codului nostru de etică.

Prin Codul de etică, DREMO se angajează să respecte normele de conduită fundamentale - transparență, claritate, exigibilitate și verificabilitate.

În martie 2012, peste 3.050 de întreprinderi membre ale Organizației Reprezentative a Agențiilor Germane de Muncă Temporară (iGZ) au formulat în „Codul de etică” principiile specifice despre cum intenționează ei să se comporte ca angajatori.

Accentul este pus pe oameni; aceeași pretenție o avem și noi. Pe lângă dispozițiile legislative, scopul nostru este să asigurăm în mod durabil calitatea muncii temporare.

Ce înseamnă asta? Ne obligăm să respectăm Codul muncii și legislația socială, precum și toate convențiile colective aplicabile. Candidații noștri trec printr-un proces de selecție echitabil și transparent, primind confirmarea înregistrării cererii de angajare. Informația privind decizia finală este expediată fără întârziere. În timpul interviului de angajare, candidatul îi sunt expuse și explicate informațiile relevante angajării. Ocuparea forței de muncă are loc în baza acordurilor de muncă și în funcție de aptitudinea candidaților. Toate condițiile de muncă sunt stabilite în scris. Angajații noștri sunt informați cu regularitate despre modificări și noutăți. Asigurăm condiții optime de muncă prin asistență fiabilă, organizare amplă a detașărilor și formare corespunzătoare. Echilibrul, omenia și umorul ne însoțesc în activitatea noastră de zi cu zi. Suntem mereu gata să ascultăm problemele angajaților noștri.

Codul de etică se aplică, în mod egal, și atunci când Dremo activează în calitate de contractant, în concurență cu alte companii de muncă temporară, precum și în raportul cu partenerii sociali, autoritățile publice și publicul. 

Respectarea acestor standarde este supravegheată de către Organismul Independent de Contact și Conciliere (KuSS). Acesta poate fi contactat în cazul unei încălcări a Codului de etică de către membrii iGZ. Punctul de contact al KuSS primește solicitări, reclamații și înștiințări la numărul de telefon +49 30 25762847 sau prin email la kontakt@kuss-zeitarbeit.de.