Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla aplikacji przesyłanych online

Poniżej zostanie wyjaśnione, jakie informacje zostaną pobrane podczas procesu Państwa rekrutacji i w jaki sposób będą wykorzystywane. Prescreen International GmbH, Mariahilfer Straße 17, 1060 Vienna, Austria (dalej zwana Prescreen) prowadzi system rekrutacji elektronicznej Prescreen on the www.prescreen.io, w którym firmy mogą zamieszczać ogłoszenia dotyczące ofert pracy oraz otrzymywać poda0nia i zarządzać nimi. 

Odpowiedzialność za ochronę danych wykorzystywanych przez Prescreen jest obowiązkiem przedsiębiorstwa, z którym nawiązują Państwo kontakt w ramach podania o pracę. Jeśli mieliby Państwo mimo wszystko pytania do Prescreen, można zwracać się z zapytaniem na adres support@prescreen.io.

1. Co to są dane osobowe?

Pod pojęciem danych osobowych należy rozumieć wszystkie informacje, na podstawie których można przyporządkować informacje osobowe lub rzeczowe lub sprawić, że są one możliwe do identyfikacji.

2. Jakie dane są pobierane?

Do zautomatyzowango przetwrorzenia Państwa podania pobierane i przetwarzane są następujące dane:

  • Imię, nazwisko, miejscowość, e-mail, data urodzenia, płeć, numer telefonu
  • Dodatkowe pytania związane z konkretnym ogłoszeniem (np. prawo jazdy)
  • Doświadczenie zawodowe i wykształcenie
  • Kompetencje (np. Photoshop, MS Office)
  • Zdjęcie do podania
  • Kwalifikacje, wyróżnienia i znajomość języków
  • List motywacyjny

Dodatkowo zapisywana jest komunikacja między Państwem a przedsiębiorstwem, w którym składają Państwo podanie.

3. Korzystanie z danych

Państwa dane są wykorzystywane wyłącznie do przetworzenia Państwa podania. Dostęp do Państwa danych otrzymują wyłącznie osoby, które biorą udział w przetwarzaniu Państwa podania. Wszyscy pracownicy, którym powierzono przetwarzanie danych, są zobowiązani do zachowania Państwa danych w tajemnicy.

4. Co to są pliki cookie?

Prescreen korzysta w wielu miejscach z plików cookie. Pliki te służą do tego, aby składania podań online były bardziej przyjazne dla użytkowników, skuteczniejsze i bezpieczniejsze. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisane na komputerze użytkownika. Tymczasowe pliki cookie związane z sesją są usuwane po opuszczeniu naszej witryny. Trwałe pliki cookie pozostają na twardym dysku Państwa komputera (np. w celu późniejszego powrotu do procesu rekrutacji aż do momentu usunięcia ich za pośrednictwem przeglądarki. Zapisywanie plików cookie można wyłączyć poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania Państwa przeglądarki. Należy jednak przy tym pamiętać, że w takim przypadku nie będą mogli Państwo w pełni korzystać z wszystkich funkcji Prescreen.

Następuje ustawienie zastosowanych plików cookie.

NazwaRodzajCelOpisAktualnośćDomena
_gaStałe pliki cookieAnalizaTakie pliki cookie służą do zbierania informacji na temat schematu połączeń osób składających podanie.Takie pliki cookie tracą ważność po 24 miesiącach..prescreen.io
_gatStałe pliki cookieAnalizaTakie pliki cookie służą do zbierania informacji na temat schematu połączeń osób składających podanie.Takie pliki cookie tracą ważność po 24 miesiącach..prescreen.io
PHPSESSIDSesyjne pliki cookieFunkcjonalność Takie pliki cookie służą do identyfikacji użytkownika podczas korzystania z Prescreen. Plik jest niezbędnie konieczny do zachowania prawidłowej funkcjonalności.Pliki cookie tracą ważność po zakończeniu sesji przeglądarki.prescreen.io
REMEMBERMEStałe pliki cookieFunkcjonalnośćTakie pliki cookie służą do przywrócenia poprzedniej sesji.Takie pliki cookie tracą ważność po 2 tygodniach.prescreen.io

5. Czy dane są przekazywane dalej lub do osób trzecich?

Dane pobrane w ramach procesu rekrutacji nie są publikowane ani przekazywane w sposób nieuprawniony osobom trzecim, w szczególności bez wyrażenia przez Państwa na to zgody. Zasada ta nie obowiązuje oczywiście w przypadku wymiany danych między Państwem a przedsiębiorstwem, którego podanie dotyczy. Ponadto wyłączone są przypadki, w który istnieje obowiązek prawny do ujawnienia danych. 

6. Państwa prawa związane z zapisanymi danymi

W każdej chwili mają Państwo prawo do nieodpłatnej informacji o swoich zapisanych danych, jak i w każdym momencie prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Jeśli usunięcie danych jest niemożliwe ze względu na obowiązkowe okresy przechowywania danych handlowych lub do celów podatkowych, w miejsce usunięcia następuje blokada danych. 

7. Możliwość wycofania zgody

W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę związaną z ustawą o ochronie danych osobowych ze skutkiem w przyszłości bez ponoszenia kosztów.

Jako uzupełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla aplikacji przesyłanych online stosuje się regulacje na temat ogólnej polityki prywatności danych DREMO.