Polityka prywatności

Zakres obowiązywania

Niniejsza zgoda na przetwarzanie danych osobowych objaśnia użytkownikom kwestie dotyczące sposobu, zakresu i celu pobierania i wykorzystywania danych osobowych przez odpowiedzialnego dostawcę, tj. firmę Dremo Personaldienstleistung GmbH, Overbeckstr. 21, D-01139 Dresden, tel. +49-351-897750, na tej stronie internetowej (w dalszej części “serwis”).

Podstawy prawne ochrony danych zostały określone w federalnej ustawie o ochronie danych (BDSG) oraz ustawie ws. telemediów. (TMG).

Dostępne dane / Server Log

Dostawca (lub też jego dostawca przestrzeni serwerowej) pobiera dane poprzez każdą formę dostępu do serwisu (tzw. Server Logi). Do dostępnych danych należą:

Nazwa wywoływanej strony, plik, data i godzina wywołania, ilość transmitowanych danych, zgłoszenie pomyślnego wywołania, typ przeglądarki wraz z wersją, system operacyjny użytkownika, referrer URL (tzn. wcześniejsza odwiedzona strona), adres IP i dostawca przesyłający zapytanie. 

Dostawca korzysta z danych protokołu tylko dla dokonania statystycznej oceny w celu realizacji, bezpieczeństwa i optymalizacji serwisu. Dostawca zastrzega sobie jednak prawo do kontroli danych protokołu w późniejszym okresie, jeśli w oparciu o konkretne okoliczności będzie istniało uzasadnione podejrzenie wykorzystywania danych w sposób niezgodny z prawem.  

Postępowanie z danymi osobowymi

Danymi osobowymi są informacje, przy pomocy których daną osobę można zidentyfikować, a zatem dane, które mogą nas doprowadzić do danej osoby. Należą do nich nazwisko, adres e-mail czy też numer telefonu. Do danych osobowych zalicza się również informacje dotyczące preferencji, zainteresowań, członkostwa w różnego rodzaju organizacjach czy też odwiedzanych stron.

Dane osobowe są pobierane, wykorzystywane i przekazywane przez dostawcę tylko, jeśli jest to dozwolone prawnie lub też jeśli użytkownicy wyrażą zgodę na pobranie danych. 

Nawiązanie kontaktu

W ramach nawiązywania kontaktu z dostawcą (np. przez formularz kontaktowy lub e-mail) dane użytkownika są zapisywane w celu opracowania zapytania jak również na wypadek pytań dodatkowych.

Przesłanie aplikacji online

Jeśli zamierzacie Państwo przesłać swoją aplikację do dostawcy drogą internetową, prosimy o przestrzeganie regulacji zawartych w oddzielnej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla aplikacji przesyłanych online.

Newsletter

Przy pomocy newslettera informujemy Państwa o nas i o naszych usługach. Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać nasz newsletter, prosimy podać aktywny adres e-mail a także informacje, które pozwolą nam na zweryfikowanie, czy jesteście Państwo właścicielami podanego adresu e-mail bądź też czy właściciel adresu e-mail wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie będą pobierane. Podane dane będą wykorzystywane tylko w celu przesłania newslettera i nie będą przekazywane osobom trzecim. 

Wraz z zapisaniem się do newslettera zapiszemy Państwa adres IP oraz datę Państwa zgłoszenia. Zapisanie tych danych służy wyłącznie w celach dowodowych na wypadek, gdyby osoba trzecia dopuściła się nadużycia adresu e-mail i zapisała się do newslettera bez wiedzy osoby uprawnionej.  

Państwa zgoda na gromadzenie danych, adresu e-mail oraz na ich wykorzystywanie w celu wysyłki newslettera może zostać o każdym czasie odwołana. Odwołanie może zostać zrealizowane poprzez kliknięcie linka w treści newslettera, przez Państwa profil użytkownika lub też poprzez przesłanie wiadomości na ww. dane kontaktowe. 

Pojawienie się na stronie usług i treści osób trzecich

Może się zdarzyć, że w ramach naszego serwisu online pojawią się treści osób trzecich, takie jak przykładowo filmy video z kanału YouTube, mapki z map Google, kanały RRS czy też materiały graficzne z innych stron internetowych. Wymaga to zawsze tego, aby dostawca tych treści (w dalszej części „dostawca trzeci”) widział adres IP użytkowników. Wynika to z tego, że bez adresu IP nie można byłoby przesłać treści do przeglądarki danego użytkownika. Tym samym adres IP jest konieczny dla prezentacji tych treści. Staramy się wykorzystywać tylko takie treści, których dostawca wykorzystuje adres IP tylko w celu dostarczenia tych treści. Nie mamy jednak wpływu na to, czy dostawca trzeci zapisze dany adres IP np. w celach statystycznych. Jeśli coś takiego ma miejsce i mamy o tym wiedzę, informujemy użytkowników o tym fakcie.     

Ciasteczka

Ciasteczka to małe pliki, które umożliwiają zapisywanie na urządzeniu dostępu użytkowników (komputer stacjonarny, smartfon itp.) specyficznych informacji odnoszących się do tego właśnie urządzenia. Służą one z jednej strony temu, aby strony internetowe były przyjazne dla osób z nich korzystających, czyli ich użytkowników (np. zapisanie danych logowania). Z drugiej zaś strony służą ewidencji danych statystycznych dotyczących korzystania ze strony oraz ich analizy w celu ulepszenia oferowanych usług. Użytkownicy mają wpływ na stosowanie ciasteczek. Większość przeglądarek jest wyposażona w funkcję, dzięki której zapisywanie ciasteczek jest ograniczone lub też kompletnie zablokowane. Należy jednakże zwrócić uwagę na fakt, że korzystanie ze stron internetowych, a zwłaszcza komfort takiego korzystania będzie ograniczony bez aktywnej funkcji ciasteczek. 

Dzięki amerykańskiej stronie www.aboutads.info/choices/ lub też stronie europejskiej www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ możliwe jest administrowanie wieloma plikami cookies przesyłanymi przez różne firmy.

Wykorzystywanie wtyczek społecznościowych portalu Facebook  

Nasz serwis wykorzystuje wtyczki społecznościowe ("wtyczki") portalu społecznościowego facebook.com, administrowanego przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Wtyczki można rozpoznać po jednym z logo Facebooka (biała litera „f“ na niebieskim tle lub znak „kciuk w górę”) lub też są one oznaczone dopiskiem "Facebook Social Plugin" [wtyczka społecznościowa Facebook]. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka można zobaczyć tu: developers.facebook.com/docs/plugins/.

Jeśli użytkownik wywoła jedną z podstron naszego serwisu, na której będzie znajdowała się taka wtyczka, przeglądarka użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Treść wtyczki zostaje wówczas przekazana przez Facebooka bezpośrednio do przeglądarki użytkownika, a przez nią zintegrowana na danej podstronie. Dostawca nie ma zatem jakiegokolwiek wpływu na zakres danych, które Facebook pobiera przy pomocy wtyczki i w związku z tym informuje użytkowników zgodnie z jego stanem wiedzy:

Poprzez integrację swoich wtyczek Facebook uzyskuje informację dotyczącą tego, że użytkownik wywołał odpowiednią podstronę serwisu. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przyporządkować wizytę do konta użytkownika na Facebooku. Jeśli użytkownik aktywuje wtyczkę, przykładowo naciskając przycisk „Lubię to” lub pozostawiając komentarz, stosowna informacja zostanie przekazana przez przeglądarkę użytkownika bezpośrednio do Facebooka, gdzie zostanie zapisana. Jeśli dany użytkownik nie ma profilu na Facebooku, to i tak istnieje możliwość, że Facebook pozyska i zapisze jego adres IP. Zgodnie z informacjami podanymi przez portal Facebook w Niemczech zapisywane są tylko zanonimizowane adresy IP.

Informacje dot. celu i zakresu pobieranych danych a także ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Facebooka jak również dot. związanych z tym praw i możliwości ustawień dla zapewnienia ochrony sfery prywatnej użytkowników znajdują się we wskazówkach dot. ochrony danych na portalu Facebook pod tym linkiem: www.facebook.com/about/privacy/.

Jeśli dany użytkownik jest członkiem społeczności Facebook i nie chciałby, aby Facebook gromadził na jego temat dane poprzez nasz serwis a także łączył te dane z danymi profilowymi zapisanymi na Facebooku, musi się wylogować z Facebooka przed odwiedzeniem naszego serwisu.

Przycisk „+1” aplikacji Google+ 

Nasz serwis wykorzystuje przycisk „+1” portalu społecznościowego Google Plus, administrowanego przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Przycisk można rozpoznać po znaku “+1” na białym lub kolorowym tle. 

Jeśli użytkownik wywoła jedną z podstron naszego serwisu, na której będzie znajdował się taki przycisk, przeglądarka użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Googla. Treść przycisku „1+” zostaje wówczas przekazana przez Googla bezpośrednio do przeglądarki użytkownika, a przez nią zintegrowana na danej podstronie. Dostawca nie ma zatem jakiegokolwiek wpływu na zakres danych, które Google pobiera przy pomocy przycisku. Zgodnie z informacjami podawanymi przez Google bez kliknięcia na przycisk nie zostaną pobrane jakiekolwiek dane osobowe. Dane takie, w tym adres IP, zostaną pobrane i przetworzone tylko w przypadku zalogowanych członków portalu Google+.  

Informacje dot. celu i zakresu pobieranych danych a także ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Google jak również dot. związanych z tym praw i możliwości ustawień dla zapewnienia ochrony sfery prywatnej użytkowników znajdują się we wskazówkach dot. ochrony danych na portalu Google+ w odniesieniu do przycisku „1+” pod tym linkiem: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html oraz w najczęściej zadawanych pytaniach, tj. FAQ: www.google.com/intl/de/+1/button/.

Twitter 

Nasz serwis wykorzystuje przyciski portalu Twitter. Przyciski te są administrowane przez firmę Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Są one rozpoznawalne po hasłach "Twitter" lub "Follow" i opatrzone niebieskim ptaszkiem. Przy pomocy tych przycisków można podzielić się na Twitterze treścią czy też podstroną naszego serwisu lub też odwiedzić profil dostawcy na Twitterze.

Jeśli użytkownik wywoła jedną z podstron naszego serwisu, na której będzie znajdował się jeden z ww. przycisków, przeglądarka użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera. Treść przycisku Twittera zostaje wówczas przekazana przez Twittera bezpośrednio do przeglądarki użytkownika. Dostawca nie ma zatem jakiegokolwiek wpływu na zakres danych, które Twitter pobiera przy pomocy tej wtyczki i w związku z tym informuje użytkowników, że zgodnie z jego stanem wiedzy po naciśnięciu przycisku wraz z adresem URL danej podstrony przekazywany jest jedynie adres IP użytkownika. Adres IP jest jednakże wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu prezentacji przycisku. 

Dalsze informacje dotyczące tego tematu znajdą Państwo w treści zgody na przetwarzanie danych osobowych na portalu Twitter pod linkiem: twitter.com/privacy.

Wycofanie zgody, zmiana, korekta i aktualizacja danych 

Użytkownik ma prawo, na złożony przez niego wniosek, do bezpłatnego uzyskania informacji na temat jego danych osobowych, przechowywanych przez nasz serwis. Ponadto użytkownik ma prawo do korekty swoich nieprawidłowych danych osobowych jak również ich zablokowania i wykasowania, o ile działanie takie nie naruszy obowiązku archiwizacji danych. 

Niniejsza zgoda na przetwarzanie danych osobowych została sporządzona dzięki uprzejmości strony internetowej mecenasa Thomasa Schwenke - I LAW it.