Informacje o aktualnej sytuacji dotyczącej koronawirusa (Covid-19)

Ta strona ma na celu dostarczenie naszym pracownikom i kandydatom informacji odnośnie aktualnej sytuacji w Niemczech oraz ewentualnych ograniczeniach wjazdu oraz wyjazdu z Niemiec, Polski, Rumunii, Słowacji, Czech i Węgier. Należy pamiętać, że sytuacja może się zmienić w każdej chwili, dlatego zastrzegamy sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności, za poprawność przekazywanych informacji.

Koronawirus Covid-19 – tutaj znajdziesz najważniejsze informacje

Również w Niemczech pandemia COVID-19 wpłynęła na gospodarkę, społeczeństwo oraz system opieki zdrowotnej i socjalnej. 

Celem rządu federalnego w porozumieniu z władzami krajów związkowych i gminami jest wczesna identyfikacja występowania infekcji i przeciwdziałanie im. Nadal istnieją przepisy ogólnokrajowe, które są uzupełniane dodatkowymi przepisami przez kraje związkowe. Sytuacja jest dynamiczna, dlatego jest analizowana każdego dnia. Jeśli to konieczne, wprowadzane są nowe obostrzenia. 

Aktualnie obowiązują zasady dotyczące odległości i higieny. W miejscach publicznych należy zachować minimalną odległość 1,50 m od innych osób. W autobusach, pociągach oraz podczas zakupów nos i usta muszą być zakryte. Kontakty z innymi osobami powinny być jak najrzadsze i ograniczone do stałej grupy osób. Imprezy masowe są zabronione do 31 października 2020 r.

Przepisy poszczególnych krajów związkowych można znaleźć pod adresem: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198

Wykonywanie czynności zawodowych, a tym samym dojazdy do pracy, jest dozwolone. W przeciwnym razie nie można by zagwarantować wszystkim podstawowych środków do życia oraz utrzymać gospodarki. Zatrudnienie dla wielu osób jest ważne nie tylko z psychologicznego punktu widzenia, ale również egzystencjalnego. 

Należy przestrzegać następujących zasad:

  1. Regularne i dokładne mycie rąk.
  2. Nie powinno się dotykać oczu, nosa i ust.
  3. Kaszleć i kichać zaleca się w zgięcie łokcia lub chusteczkę jednorazową, którą po użyciu należy natychmiast wyrzucić
  4. Zachowanie minimalnej odległości od innych osób.

Aplikacja Corona-Warn-App jest dobrowolną i bezpłatną propozycją rządu federalnego w celu ustalenia oraz informowania, czy doszło do kontaktu z zakażonymi osobami i czy istnieje ryzyko zakażenia. Można ją pobrać z App Store i Google Play.

W przypadku objawów, takich jak kaszel, gorączka i/lub katar, należy skontaktować się z lekarzem lub lokalną stacją sanitarno-epidemiologiczna i unikać kontaktu z innymi osobami.

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najlepiej zadbać o naszych pracowników i dostarczać im wszystkich niezbędnych informacji. Naszym głównym celem jest utrzymanie naszych usług, na jak najwyższym poziomie i kontynuowanie wszystkich aktualnych zleceń. Osoby szukające pracy mogą cały czas wysyłać swoje aplikacje na stanowiska z naszej oferty. Niektórzy nasi zleceniodawcy nadal potrzebują wsparcia i z chcą powiększyć swój zespół pracowniczy.

Niestety z powodu koronawirusa wiele firm ograniczyło lub czasowo zakończyło swoją działalność, z tego powodu popyt na siłę roboczą jest obecnie ograniczony. Ponadto wiele firm nie decyduje się na zatrudnianie nowych pracowników z obawy na ryzyko zakażenia. 

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby podjąć nową pracę lub jak kto woli, nowe wyzwanie w DREMO.  Jeśli masz jakieś pytania, zadzwoń do nas pod numer +48 32 746 62 22 lub wyślij wiadomość e-mail.

Więcej informacji na temat wirusa, zasad postępowania i ograniczeń można znaleźć na stronach internetowych regionalnych stacji sanitarno-epidemiologicznych (z niem. Gesundheitsamt) lub na stronie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej (z niem. Bundesministerium für Gesundheit und Soziales) „Razem przeciwko koronawirusowi” (z niem. Zusammen gegen Corona).

Informacje dla naszych pracowników z krajów członkowskich Unii Europejskiej

Dla naszych pracowników z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii obowiązują aktualnie nadzwyczajne przepisy i obostrzenia rządowe. Konkretne informacje można znaleźć na stronie internetowej ministerstwa spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec oraz na oficjalnych stronach ministerstw krajów związkowych.