Informacje o aktualnej sytuacji dotyczącej koronawirusa (Covid-19)

Ta strona ma na celu dostarczenie naszym pracownikom i kandydatom informacji odnośnie aktualnej sytuacji w Niemczech oraz ewentualnych ograniczeniach wjazdu oraz wyjazdu z Niemiec, Polski, Rumunii, Słowacji, Czech i Węgier. Należy pamiętać, że sytuacja może się zmienić w każdej chwili, dlatego zastrzegamy sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności, za poprawność przekazywanych informacji.

Koronawirus Covid-19 – tutaj znajdziesz najważniejsze informacje

Wjazd do Niemiec z obszarów ryzyka

Od 1 sierpnia 2021 r. wyróżniane są dwa obszary ryzyka:

 • obszar wysokiego ryzyka (Hochrisikogebiet);
 • obszar występowania mutacji (Virusvariantengebiet).

Aktualna lista obszarów ryzyka jest dostępna w języku niemieckim i angielskim na stronie Instytutu Roberta Kocha

Polska, ze skutkiem od 5.12.2021 (od godz. 0:00) została uznana za obszar wysokiego ryzyka, dlatego też jeżeli przyjeżdżasz do Niemiec z Polski (lub innego obszaru ryzyka), to oprócz wykonania testu przed wjazdem musisz liczyć się również z obowiązkiem zgłoszenia wjazdu oraz odbyciem kwarantanny na własny koszt.

WAŻNE! Wjazd do Niemiec z obszaru występowania mutacji jest możliwy co do zasady tylko dla obywateli Niemiec i osób mieszkających w Niemczech.

Zarejestruj swój wjazd z obszaru ryzyka na stronie www.einreiseanmeldung.de. Strona jest dostępna w języku polskim, jednak nazwy krajów należy wpisywać w jęz. niemieckim lub angielskim. Jeżeli musisz dokonać rejestracji, to dane zostają przekazane do właściwego urzędu ds. zdrowia. Jeżeli posiadasz negatywny wynik testu, jesteś zaszczepiony lub ozdrowieńcem to musisz o tym poinformować urząd ds. zdrowia już podczas rejestracji. Do zadań urzędów ds. zdrowia należy monitorowanie, czy jesteś na kwarantannie lub spełniasz warunki do zwolnienia.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby podjąć nową pracę i nowe wyzwanie w DREMO.  Jeśli masz jakieś pytania, zadzwoń do nas pod numer +48 32 746 62 22 lub wyślij wiadomość e-mail.

Więcej informacji na temat wirusa, zasad postępowania i ograniczeń można znaleźć na stronach internetowych regionalnych stacji sanitarno-epidemiologicznych (z niem. Gesundheitsamt) lub na stronie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej (z niem. Bundesministerium für Gesundheit und Soziales) „Razem przeciwko koronawirusowi” (z niem. Zusammen gegen Corona).

Negatywnego wyniku testu przy wjeździe do Niemiec z obszaru wysokiego ryzyka nie muszą mieć:

 • dzieci do 12 r. życia;
 • osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE);
 • ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po chorobie);
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary.

Co do zasady wszystkie osoby wjeżdżające do Niemiec z obszaru wysokiego ryzyka muszą udać się na 10-dniową kwarantannę, ale:
Osoby zaszczepione i ozdrowieńcy nie podlegają kwarantannie;
Możesz skrócić kwarantannę, jeżeli wykonasz drugi test po 5 dniach od wjazdu, a jego wynik będzie negatywny.
Dzieciom poniżej 12 r. życia kwarantanna kończy się automatycznie po 5 dniach.

Pracownicy transgraniczni lub osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin między obszarem wysokiego ryzyka a Niemcami, jeśli nie są zaszczepieni albo ozdrowieńcami muszą wykonywać testy dwa razy w tygodniu, żeby nie podlegać kwarantannie.

Przy wjeździe z obszaru wysokiego ryzyka obowiązkowi rejestracji i kwarantannie nie podlegają: 

 • osoby, które podróżują przez Niemcy w tranzycie. Tranzyt powinien odbywać się bez zbędnych postojów oraz noclegu;
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary;
 • osoby, które przejeżdżały przed wjazdem do Niemiec przez obszar ryzyka bez zbędnych postojów;
 • osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin;
 • pracownicy transgraniczni;
 • członkowie oficjalnych delegacji wracających do Niemiec przez część rządową lotnisk w Berlin-Brandenburg lub Kolonii/Bonn. 
 • przy pobycie w Niemczech lub w obszarze wysokiego ryzyka do 72 godzin i przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego:
  • osoby odwiedzające najbliższą rodzinę (pierwszego stopnia), partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą;
  • członkowie korpusu dyplomatycznego i konsularnego, parlamentarzyści i przedstawiciele rządu.

Nie zwalnia to jednak z obowiązku posiadania certyfikatu szczepienia/ozdrowieńca albo posiadania negatywnego wyniku testu.

W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia. Tylko niemieckie urzędy mogą dokonywać wiążącej wykładni obowiązujących przepisów w Niemczech i udzielić w indywidualnym przypadku ewentualnego zwolnienia z obowiązku kwarantanny. 

Informacje dla naszych pracowników z krajów członkowskich Unii Europejskiej

Dla naszych pracowników z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii obowiązują aktualnie nadzwyczajne przepisy i obostrzenia rządowe. Konkretne informacje można znaleźć na stronie internetowej ministerstwa spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec oraz na oficjalnych stronach ministerstw krajów związkowych.