Informacje o aktualnej sytuacji dotyczącej koronawirusa (Covid-19)

Ta strona ma na celu dostarczenie naszym pracownikom i kandydatom informacji odnośnie aktualnej sytuacji w Niemczech oraz ewentualnych ograniczeniach wjazdu oraz wyjazdu z Niemiec, Polski, Rumunii, Słowacji, Czech i Węgier. Należy pamiętać, że sytuacja może się zmienić w każdej chwili, dlatego zastrzegamy sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności, za poprawność przekazywanych informacji.

Koronawirus Covid-19 – tutaj znajdziesz najważniejsze informacje

Przepisy dla osób wjeżdżających do Niemiec zostały zmienione. Od 10 listopada 2020 r.  we wszystkich krajach związkowych obowiązują ujednolicone zasady kwarantanny. 

Ogólnie oznacza to: Obowiązek 10-dniowej kwarantanny dotyczy wszystkich osób, które wjeżdżają do Niemiec, a które w okresie 10 dni przed wjazdem na teren Niemiec znajdowały się na obszarze podwyższonego ryzyka. Osoby podlegające kwarantannie powinny po wjeździe do Niemiec udać się bezpośrednio do domu lub miejsca przeznaczonego na kwarantannę.  Istnieje możliwość skrócenia kwarantanny, gdy po 5 dniach od jej rozpoczęcia zostanie wykonany test na koronawirus. Jeśli otrzymany wynik będzie negatywny, to automatycznie kwarantanna jest anulowana.

Ponadto, przed wjazdem do Niemiec należy dokonać cyfrowej deklaracji wjazdu na stronie www.einreiseanmeldung.de. Poszczególne kraje związkowe opublikowały w tym celu własne przepisy dotyczące kwarantanny.

Transgraniczny przepływ osób dojeżdżających do pracy jest nadal możliwy bez utrudnień. Osoby dojeżdżające do pracy lub dojeżdżające z zagranicy są zwolnione z obowiązku kwarantanny, jeżeli pracują w Niemczech i wracają do domu przynajmniej raz w tygodniu.

W niektórych krajach związkowych wymagany jest dodatkowo negatywny wyniku testu na SARS-CoV-2. Test musi być przeprowadzony nie wcześniej niż 48 godzin przed wjazdem. Obecnie uznawane są biologiczne testy molekularne (testy PCR), jak również testy antygenowe, które spełniają kryteria jakości zalecane przez WHO.

Celem rządu federalnego w porozumieniu z władzami krajów związkowych i gminami jest wczesna identyfikacja występowania infekcji i przeciwdziałanie im. Nadal istnieją przepisy ogólnokrajowe, które są uzupełniane dodatkowymi przepisami przez kraje związkowe. Sytuacja jest dynamiczna, dlatego jest analizowana każdego dnia. Jeśli to konieczne, wprowadzane są nowe obostrzenia. 

DREMO wspiera kandydatów oraz pracowników i zwraca koszt wykonanego testu na koronawiurus, test musi być negatywy, aby otrzymać zwrot. Jeśli nasi pracownicy jadą do domu po wykonanym zleceniu pracy w firmach klientów, mogą ponownie przesłać nam rachunek za test wykonany test, limit wynosi jeden test w miesiącu.

Aktualnie obowiązują zasady dotyczące odległości i higieny. W miejscach publicznych należy zachować minimalną odległość 1,50 m od innych osób. W autobusach, pociągach oraz podczas zakupów nos i usta muszą być zakryte. Kontakty z innymi osobami powinny być jak najrzadsze i ograniczone do stałej, jak najmniejszej grupy osób. Poza tym zaleca się wietrzenie pomieszczeń. 

Przepisy poszczególnych krajów związkowych można znaleźć pod adresem: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198

Wykonywanie czynności zawodowych, a tym samym dojazdy do pracy, jest dozwolone. W przeciwnym razie nie można by zagwarantować wszystkim podstawowych środków do życia oraz utrzymać gospodarki. Zatrudnienie dla wielu osób jest ważne nie tylko z psychologicznego punktu widzenia, ale również egzystencjalnego. 

Należy przestrzegać następujących zasad:

  1. Regularne i dokładne mycie rąk.
  2. Nie powinno się dotykać oczu, nosa i ust.
  3. Kaszleć i kichać zaleca się w zgięcie łokcia lub chusteczkę jednorazową, którą po użyciu należy natychmiast wyrzucić
  4. Zachowanie minimalnej odległości od innych osób.

Aplikacja Corona-Warn-App jest dobrowolną i bezpłatną propozycją rządu federalnego w celu ustalenia oraz informowania, czy doszło do kontaktu z zakażonymi osobami i czy istnieje ryzyko zakażenia. Można ją pobrać z App Store i Google Play.

W przypadku objawów, takich jak kaszel, gorączka i/lub katar, należy skontaktować się z lekarzem lub lokalną stacją sanitarno-epidemiologiczna i unikać kontaktu z innymi osobami.

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najlepiej zadbać o naszych pracowników i dostarczać im wszystkich niezbędnych informacji. Naszym głównym celem jest utrzymanie naszych usług, na jak najwyższym poziomie i kontynuowanie wszystkich aktualnych zleceń. Osoby szukające pracy mogą cały czas wysyłać swoje aplikacje na stanowiska z naszej oferty. Niektórzy nasi zleceniodawcy nadal potrzebują wsparcia i z chcą powiększyć swój zespół pracowniczy.

Niestety z powodu koronawirusa wiele firm ograniczyło lub czasowo zakończyło swoją działalność, z tego powodu popyt na siłę roboczą jest obecnie ograniczony. Ponadto wiele firm nie decyduje się na zatrudnianie nowych pracowników z obawy na ryzyko zakażenia. 

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby podjąć nową pracę lub jak kto woli, nowe wyzwanie w DREMO.  Jeśli masz jakieś pytania, zadzwoń do nas pod numer +48 32 746 62 22 lub wyślij wiadomość e-mail.

Więcej informacji na temat wirusa, zasad postępowania i ograniczeń można znaleźć na stronach internetowych regionalnych stacji sanitarno-epidemiologicznych (z niem. Gesundheitsamt) lub na stronie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej (z niem. Bundesministerium für Gesundheit und Soziales) „Razem przeciwko koronawirusowi” (z niem. Zusammen gegen Corona).

Informacje dla naszych pracowników z krajów członkowskich Unii Europejskiej

Dla naszych pracowników z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii obowiązują aktualnie nadzwyczajne przepisy i obostrzenia rządowe. Konkretne informacje można znaleźć na stronie internetowej ministerstwa spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec oraz na oficjalnych stronach ministerstw krajów związkowych.