Wzrost wynagrodzeń w opiece nad osobami starszymi - DREMO już oferuje więcej

Od grudnia 2021 r. działa komisja ds. opieki, której zadaniem jest m.in. ustalanie płacy minimalnej i stanowienie przepisów dotyczących urlopów.


[Translate to pl:]

[Translate to pl:]

O tym, że pracownicy zajmujący się opieką nad osobami starszymi zasługują na lepsze warunki pracy i odpowiednie wynagrodzenie, mówi się już od dawna. W lutym 2022 r. rząd federalny postanowił podnieść płace minimalne w sektorze opieki w trzech etapach.

Obowiązujące obecnie rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w sektorze opieki zdrowotnej przewiduje dolną granicę wynagrodzenia wynoszącą od 12,55 euro do 15,40 euro w zależności od wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Około 1,2 miliona pracowników jest zadowolonych z podwyżki płac. Ponadto otrzymają oni do siedmiu dni dodatkowego urlopu w 2022 r. i do dziewięciu dni odpowiednio w 2023 i 2024 r. oprócz ustawowego urlopu minimalnego.

W zależności od kwalifikacji, oznacza to dla:

1. Niewykwalifikowani pracownicy opieki

Możesz wspierać profesjonalistów w ich pracy. Podejmujesz się zadań związanych z codzienną opieką nad osobami starszymi i chorymi. Twoje zarobki przedstawiają się następująco:

 • od maja 2022 12,55 Euro brutto za godzinę
 • od września 2022 13,70 Euro brutto za godzinę
 • od maja 2023 13,90 Euro brutto za godzinę
 • od grudnia 2023 14,15 Euro brutto za godzinę

2. Opiekunowie z rocznym lub dwuletnim wykształceniem

Kwalifikacje asystenta opieki uzyskuje się po ukończeniu co najmniej rocznego szkolenia. Składa się on z części praktycznej i teoretycznej. Zalecono następujące stawki godzinowe:

 • od maja 2022 13,20 Euro brutto
 • od września 2022 14,60 Euro brutto
 • od maja 2023 14,90 Euro brutto
 • od 2023 15,25 Euro brutto

3. Pracownicy wykwalifikowani z trzyletnim wykształceniem

Personel medyczny i pielęgniarski, pielęgniarki geriatryczne lub pielęgniarki środowiskowe i pediatryczne oraz specjaliści w dziedzinie pielęgniarstwa (kształcenie ogólne od 2020 r.) otrzymują następujące wynagrodzenie godzinowe:

 • 15,40 € brutto od maja 2022
 • 17,10 € brutto od września 2022
 • 17,65 € brutto od maja 2023
 • 18,25 € brutto od września 2023

Nasz personel pomocniczy i pielęgniarski już otrzymuje wynagrodzenie wyższe niż wynika to z układu zbiorowego pracy i do tego do 30 dni urlopu rocznie. W zależności od kwalifikacji stawka godzinowa zaczyna się od 13,50 euro, a w przypadku wykwalifikowanych pracowników opieki nad osobami starszymi - od 20,00 euro.

Ponadto przyznajemy nieopodatkowaną premię w wysokości 50 euro (premia motywacyjna DREMO) oraz premię wstępną w wysokości 300 euro po trzech miesiącach zatrudnienia. Do tego dochodzą dodatkowe świadczenia na pokrycie kosztów wyżywienia i dodatki za nadgodziny, pracę w nocy, pracę w niedzielę i święta. Zatrudnienie jest podejmowane na czas nieokreślony i może być w niepełnym lub pełnym wymiarze godzin. Wykonywanie zadań możliwe jest na szczeblu regionalnym, jak i krajowym. Oczywiście DREMO oferuje regularne podwyżki wynagrodzeń.

Jeśli chcesz poznać nasze warunki, skontaktuj się z nami telefonicznie lub poprzez email. Przedstawimy Ci indywidualną ofertę pracy.