Wszystkiego najlepszego z okazji jubileuszu Panie Zachlod!

Richard Zachlod cieszy się, że jest z firmą od 10 lat.


Herr Wagner (l.) und Herr Geißler (r.) gratulieren Herrn Zachlod

We wtorek powitaliśmy naszego pracownika pana Zachlod w naszym biurze w Dreźnie z okazji 10 rocznicy i wyraziliśmy nasze gratulacje. Wyrażając nasze podziękowanie podarowaliśmy kosz z prezentami.

Pan Zachlod cieszy się, że takie „drobiazgi" są zauważane przez DREMO i potwierdza, że czuje się bardzo dobrze w firmie, objęty jest troskliwą opieką i nadal ma chęci, aby pracować.

W ostatnich latach poznaliśmy go jako niezwykle sumiennego, zaangażowanego i lojalnego pracownika. Jest bardzo dobrze przeszkolony w swojej branży i stale zdobywa dodatkową wiedzę specjalistyczną.

Jako mechanik zakładowy w dziedzinie techniki sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej jest ważnym wsparciem w naszym zespole. Nie boi się żadnych wyzwań i jest rozpoznawany przez naszych klientów. Jest mistrzem wszystkich instalacji w budownictwie mieszkaniowym, jak również w zastosowaniach przemysłowych. Chętnie opowiada o swoich doświadczeniach - szczególnie o współpracy przy instalacji systemu wentylacyjnego przy Waldschlösschenbrücke w Dreźnie, mile to wspomina.

Cieszymy się z nim i życzymy jemu wszystkiego najlepszego w życiu prywatnym oraz wspaniałych doświadczeń zawodowych w przyszłości. Jednocześnie chcielibyśmy podziękować jemu za lojalność i poczucie obowiązku.

Taki jubileusz utwierdza nas wielokrotnie w naszej pracy - ponieważ cenimy naszych pracowników jako partnerów.