Wreszcie urlop! – 3. część naszej serii o pracy tymczasowej

W Niemczech wszyscy pracownicy mają ustawowo gwarantowne prawo do czterech tygodni urlopu wypoczynkowego. Często jednak zbiorowe układy pracy dla poszczególnych grup zawodowych zapewniają znacznie więcej wolnych dni do wypoczynku.


Podstawę do udzielania pracownikom urlopu stanowi Federalna ustawa o urlopie wypoczynkowym (Bundesurlaubsgesetz).

To ta ustawa reguluje wszelkie sposoby naliczania i ilość dni przysługujących w danym roku kalendarzowym. Przenoszenie urlopu na kolejny rok jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach leżących po stronie pracownika lub zakładu pracy. Zaległy urlop musi być wykorzystany w pierwszych trzech miesiącach kolejnego roku. Urlop powinien być wykorzystany w celu odpoczynku.

Dla pracowników delegowanych w agencji pracy wzmiar urlopu jest określany przez Układy Zbiorowe iGZ-DGB. Pracownicy DREMO w pierwszym roku przynalżności do zakładu pracy mają prawo do 24 dni roboczych w roku kalendarzowym. Z czasem zwiększa się się do 30 dni roboczych (od 5. roku). Plan urlopowy należy robić w porozumieniu z Dremo i zleceniodawcą. 

Wynagrodzenie za czas urlopu jest naliczane proporcjonalnie nba podstawie średniej zarobków z ostatnich trzech miesięcy. Pracownicy otrzymuja za czas urlopu takie samo wynagrodzenie jak w czasie pracy. Dodatkowo wszyscy pracownicy otrzymują raz w roku dodatek urlopowy w wysokości do 300euro (zależnie od okresu pracy.

Prosimy naszych pracowników w porę złożyć wnioski urlopowe, które można ściągnąć z naszej strony internetowej w zakładce dla pracowników. Można także skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +49 351 897750 i omówić planowany termin urlopu.