Praca tymczasowa jest bardziej atrakcyjna dla wielu opiekunów medycznych niż stałe zatrudnienie.

……. jest to uprzedzenie, że praca tymczasowa oznacza niepewne miejsca pracy i niską płacę.


Codziennie informuje się, że na terenie całego kraju poszukuje się pomocników i specjalistów w dziedzinie opieki pielęgniarskiej.

Czytasz i słyszysz również regularnie o nadmiernym obciążeniu pracą, wielu godzinach nadliczbowych, czasami podwójnych zmianach oraz poważnych konsekwencjach fizycznych i psychicznych. Większość tutaj zatrudnionych widzi tylko następujące wyjście: „ zrezygnować z zawodu” lub „zmienić na pracę tymczasową”.

To ostatnie potwierdza się w ostatnich latach. Oznacza to, że coraz więcej opiekunów osób starszych  i pielęgniarek odchodzi z rzekomo bezpiecznej, stałej pracy i poszukuje pracy poprzez pośrednictwo, aby w przyszłości pracować w ramach pracy tymczasowej.

Głównym powodem są przede wszystkim lepsze warunki pracy, urozmaicone zajęcia – jeżeli  na przykład pracuje się regionalnie w różnych instytucjach - możliwość współdecydowania w planowaniu obowiązków i przestrzeganie uzgodnionych godzin pracy. Również wynagrodzenie nie jest gorsze - jak się powszechnie przyjmuje - ale często lepsze.

W DREMO możemy również potwierdzić ten rozwój. W ciągu ostatniego roku liczba personelu pielęgniarskiego wzrosła o 26 procent.

Jesteśmy optymistami, że ten rozwój będzie kontynuowany. Wskazuje na to obecna liczba kandydatów i trzech „nowo przyjętych” w ubiegłym tygodniu.

Od jakiegoś czasu myślę o zmianie pracy. Ja również zrezygnowałam ze stałego zatrudnienia. Patrząc wstecz, była to wspaniała decyzja - na przykład, nie mam już nocnych zmian, stres został znacznie zmniejszony, a nawet zarabiam lepiej niż wcześniej";, potwierdza nasza pracownica Maria Schulte, która od czerwca 2018 roku pracuje w Dreźnie w swoim zawodzie jako opiekun osób starszych.

Kandydat, który podpisał z nami nową umowę o pracę w zeszły poniedziałek, użył jasnych słów: „Wykonuję swój zawód chętnie”. Jeśli masz niesympatycznego przełożonego i ciągle ktoś ciebie ponagla, to nie sprawia to przyjemności. Przeczytałem ogłoszenie i po prostu zaaplikowałem. Od razu dostałem telefon i następnego dnia umówiłem się na rozmowę kwalifikacyjną. Czuję się bardzo dobrze objęty opieką”. Chciałby on pracować na terenie całego kraju jako specjalista i mieć wynagrodzenie godzinowe w wysokości 20 €, organizujemy dla niego bezpłatne zakwaterowanie. Ma również wpływ na tworzenie grafików. W poniedziałek zaczyna się w Monachium w domu opieki.

To tylko dwa przykłady, ale wyraźnie pokazują, jak pracujemy. Dbamy o naszych pracowników profesjonalnie, odpowiadamy na ich życzenia i jesteśmy zawsze dostępni jako osoby kontaktowe.

Oprócz ofert pracy w regionalnych domach spokojnej starości i domach opieki oferujemy odważnym globtroter z możliwościami zatrudnienia w całych Niemczech  w ambulatoryjnej i stacjonarnej opiece nad osobami starszymi i chorymi z urozmaiconymi wyzwaniami.

Wyślij do nas po prostu maila lub zadzwoń. Przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę pracy.

Wkrótce będziemy mogli powitać Cię w naszym biurze w Dreźnie na rozmowie kwalifikacyjnej!