Płaca minimalna w Niemczech

Z definicji, to prawnie ustalona najniższa dopuszczalna stawka wynagrodzenia pieniężnego za pracę najemną.

 

DREMO „może jednak więcej“…


Od stycznia 2015 roku w Niemczech, na obszarze całego kraju, wprowadzona została dla pracowników i dla większości praktykantów, ustawowa płaca minimalna w wysokości 8,50 euro brutto za godzinę. W roku 2017 płaca minimalna zostanie po raz pierwszy podwyższona. Komisja do spraw płacy minimalnej zaproponowała wzrost stawki do 8,84 euro za godzinę.

Temat ogólnego wynagrodzenia minimalnego to dla DREMO „żaden problem“!

Dla większości naszych pracowników obowiązujące są stawki minimalne w konkretnych branżach, które z kolei są zapisane w umowach zbiorowych i prawnie wiążące dla wszystkich pracodawców danej branży. Oznacza to minimalne stawki godzinowe zyższe niż ogólne, na przykład dla branży elektrycznej (€ 10,65 w zachodnich landach i € 10,40 w nowych landach od stycznia 2017) lub w sektorze opieki medycznej [od stycznia 2017: € 10.20(Zachód) oraz 9.50 € (Wschód)].

Ponieważ jesteśmy członkiem niemieckiego Stoważyszenia Agencji Pracy Tymczasowej (iGZ), to większość naszych pracowników obejmują stawki ustalone w układach zbiorowych dla pracy tymczasowej (iGZ-DGB Układy Zbiorowe). Zgodnie z nimi od 1 czerwca 2016 roku pracownicy zatrudnieni, np. w 2. grupie (pomocnik) otrzymują minimum 8,66 euro we wschodnich landach i 9,61 euro w zachodnich.

 W dniu 30 listopada 2016 roku,  DGB Wspólnota ds. Układów Zbiorowych ustanowiła nowy układ zbiorowy, w ktorym zawarto dostosowanie stawki godzinowej w 4 kolejnych etapach, poczynając od stycznia 2017. W przypadku niektórych zawodów (na przykład w przemysle metalurgicznym, elektrycznym lub w sektorze tworzyw sztucznych i drewnianym) obowiązują dodatki branżowe. W przypadku długoterminowego zatrudnienia w tym samym przedsiębiorsywie, już od siódmego tygodnia, wzrastają stopniowo aż do 50 procent ponad poziom podstawowego wynagrodzenia godzinowego.

Wypłacana pracownikom wolna od podatku dieta jest atrakcyjnym dodatkiem. Ma ona pokrywać wyższe koszty życia w delegacji, dojazdu do pracy i noclegu.

Jako przyszły pracownik DREMO skorzystasz z tych nowych, atrakcyjnych warunków i możesz rozpocząć nową interesującą przygodę zawodową. Poszukaj na naszych stronach www.dremo.com/pl zawsze aktualnych ofert pracy.

Zapewniamy Ci atrakcyjną prace i uczciwe, zgodne z taryfą wynagrodzenie.