Od lipca 2020 roku personel pielęgniarski otrzyma więcej pieniędzy.

Mówi się dużo o reformach w dziedzinie opieki pielęgniarskiej. Rząd federalny uruchomił „Program natychmiastowej opieki", którego celem jest zwiększenie personelu i poprawa warunków pracy.


Według prognoz, w nadchodzących latach zabraknie setek tysięcy personelu pielęgniarskiego. Obecnie zostały podjęte intensywne działania mające na celu zlikwidowanie luki w zakresie opieki.

Partnerzy społeczni zostali poproszeni o zakończenie negocjacji w celu sporządzenia branżowego układu zbiorowego pracy. Można to przyjąć za powszechnie obowiązujące.

Jednym z rezultatów starań Komisji Minimalnej Płacy za Opiekę Pielęgniarską jest decyzja o osobnej płacy minimalnej w opiece pielęgniarskiej.

Konkretnie:

1. Personel pomocniczy

Obecnie minimalna płaca zatrudnionych wynosi 11,35 euro (Zachód) i 10,85 euro (Wschód). Dostosowanie byłoby właściwe od 1 lipca tego roku do 11,60 euro w zachodnich Niemczech i 11,20 euro na wschodzie. Od września 2021 roku zostanie wypłacone jednolite wynagrodzenie 12,00 euro na godzinę. Następnym krokiem jest zwiększenie stawki godzinowej do 12,55 euro do kwietnia 2022 roku. Pomocnicy w opiece nad osobami starszymi i chorymi zazwyczaj otrzymują dyplom po rocznej edukacji w szkołach zawodowych.

2. Wykwalifikowany personel pomocniczy

Mogą oni udowodnić swoje roczne wykształcenie i zostać przeszkoleni jako personel pielęgniarski. Rozważane jest wprowadzenie nowej płacy minimalnej, która do kwietnia 2022 r. ma wzrosnąć do 13,20 euro.

3. Specjaliści

Do tej grupy należą pielęgniarki, pracownicy opieki zdrowotnej nad dziećmi, pielęgniarki pediatryczne i pielęgniarki dla osób starszych. Ich kształcenie trwa trzy lata i kończy się zatwierdzonym przez państwo egzaminem końcowym w szkole pielęgniarskiej. Od lipca 2021 roku wynagrodzenie godzinowe powinno być wypłacone w wysokości co najmniej 15 euro. Zaleca się zwiększenie go do  pierwszego kwietnia 2022 do 15,40 euro.

„DREMO z łatwością nadąża za tym!" – to była reakcja naszej pracownicy - pani Kranz. Pracuje ona u nas od dwóch lat. Jako opiekunka osób starszych pracuje w Dreźnie i w okolicy.

Ma wynagrodzenie godzinowe w wysokości 17 euro, otrzymuje dodatek za przejazd, dodatki świąteczne oraz darmową odzież roboczą. Dodaje: „Nie brakuje też premii za nadgodziny, dni świąteczne i pracę w nocy. Uważam pomysł Dremo z Benefits Pass za świetny - miesięczna premia za wydajność w wysokości 44 euro nie podlega opodatkowaniu - mogę to dobrze wykorzystać".

Nasi pielęgniarze i nasze pielęgniarki osób starszych, które pracują na terenie całego kraju, mogą nawet zarabiać 21 euro na godzinę.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych ofertach i naszych usługach w branży opieki osób starszych? Nasze oferty pracy można znaleźć tutaj.

Jeśli masz pytania odnośnie naszych warunków pracy, zadzwoń lub napisz e-maila.

Cieszymy się z twojego kontaktu!