Kontrola bezpieczeństwa pracy pracowników agencji pracy

1 063 141 wypadków podlegających obowiązkowi zgłoszenia w 2016 roku było objętych niemieckim ustawowym ubezpieczeniem wypadkowym. Świadczy to niestety o ponownym wzroście liczby wypadków. To musi się zmienić!


Każdy pracownik powinien być świadomy możliwych zagrożeń i ryzyka w pracy. Zgodnie z niemieckimi przepisami BHP, pracodawca z kolei ma istotne obowiązki w zakresie zapobiegania wypadkom w pracy, ograniczania ich skutków oraz ochrony szeroko pojętego zdrowia w trakcie wykonywania pracy.

Niestety, wśród pracowników tymczasowych (leasing pracowniczy) regularnie notuje się więcej wypadków przy pracy niż wśród pracowników bezpośrednio zatrudnionych w firmach. Każde nowe zlecenie i miejsce pracy ma swoje unikalne wyzwania. Ponieważ w nowym miejscu nie są jeszcze znane wszystkie ewentualne zagrożenia, ryzyko urazów jest oczywiście szczególnie wysokie.

Zakład ubezpieczeń wypadkowych właściwy dla agencji pracy tymczasowej i ich pracowników (VBG) od lat promuje ochronę zdrowia, bezpieczeństwo i higienę pracy.

„Zeitarbeit. Mit Sicherheit.“ („Praca tymczasowa. Z pewnością.” ) Pod tym hasłem VBG rozpoczyna kampanię „Sicherheit zählt“ („Bezpieczeństwo liczy się”) i testuje wiedzę na temat bezpieczeństwa w miejscu pracy. Atrakcyjne nagrody będą rozlosowane wśród uczestników, którzy zaakceptowali warunki uczestnictwa i zaliczą pozytywnie sprawdzian.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy, a tym samym zdrowie naszych pracowników jest dla nas również bardzo ważne. Dlatego DREMO chętnie wspiera tę kampanię.

Warto pomyśleć o możliwych zagrożeniach! Nawet jeśli, lubisz pracować "pod napięciem" jako elektryk, bezpośredni kontakt z prądem nie jest zalecany. Postępuj zgodnie z zaleceniami, nawet jeśli jako stolarz lub hydraulik "pracowałeś już tysiące razy z maszyną lub narzędziem". Należy pamiętać o metodach przenoszenia materiałów podczas rozładunku i transportu materiałów, które chronią kręgosłup i kolana w zawodzie parkieciarza czy montera podłóg. Także wykonując zawód opiekuna lub pielęgniarza należy unikać potknięć, zwracać uwagę na postawę ciała podczas podnoszenia i - szczególnie teraz, w zimnej porze roku - przestrzegać obowiązujących przepisów higienicznych, by chronić kolegów i siebie przed rozpowszechnianiem się chorób. Nie narażaj niepotrzebnie zdrowia swojego i innych.

Kliknij tutaj aby wziąć udział w konkursie! Uczestnicz i wygraj. DREMO trzyma za Ciebie kciuki!