Jak naprawdę wygląda zatrudnienie w pracy tymczasowej

Zasada „równa płaca za równą pracę" oczywiście obowiązuje również w pracy tymczasowej, potocznie zwanej leasingiem pracowniczym!


Pracownicy zatrudnieni w ramach pracy tymczasowej otrzymują najczęściej umowę o pracę na czas nieokreślony.

Dzięki temu mają oni wszystkie prawa i obowiązki, jakie mają pracownicy zatrudniani na stałe.

Agencje pracy tymczasowej podlegają bardzo surowym wytycznym:

1. Ustawa o pracy tymczasowej (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) oraz ustawa o delegowaniu pracowników (Arbeitnehmer-Entsendegesetz) regulują podstawy pracy tymczasowej i ustalają warunki ramowe.

2. Agencje pracy tymczasowej wymagają zezwolenia Federalnej Agencji Pracy na zatrudnianie pracowników.

3. Agencje pracy tymczasowej są regularnie kontrolowane przez Federalną Agencję Pracy, Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalne, urzędy skarbowe oraz sporadycznie przez administrację celną.

4. Agencje pracy tymczasowej zobowiązują się do przestrzegania tzw. kodeksu postępowania, aby pracować w sposób uczciwy i transparentny.

Pracownicy tymczasowi mają takie same prawa do urlopu, ochrony przed zwolnieniem i ochrony stosunku pracy jak stali pracownicy firmy klienta. Dotyczy to również przepisów o czasie pracy, przerwach i nadgodzinach oraz kontynuacji wypłaty wynagrodzenia w przypadku choroby.

Nie ma więc żadnych negatywnych skutków w porównaniu z zatrudnieniem na stałe.

Nawiasem mówiąc, prawie wszystkie agencje pracy tymczasowej są związane układami zbiorowymi pracy. Oznacza to, że uczciwe warunki pracy obowiązują we wszystkich zakładach.

Ważnym aspektem jest wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia zależy od branży, samej pracy i kwalifikacji pracownika.

Aktualnie obowiązujący układ zbiorowy pracy przewiduje grupy wynagrodzeń to znaczy grupy płac. Minimalna płaca w grupie wynagrodzeń numer 1 wynosi obecnie 12,43 euro, a od marca 2023 roku zostanie podniesiona do 13,00 euro. Pracownicy tymczasowi, którzy ukończyli trzyletnie kształcenie zawodowe, są zaklasyfikowani do grupy płacowej 4 z wynagrodzeniem podstawowym w wysokości 14,08 euro na godzinę.

Do tego dochodzą dodatki w poszczególnych branżach (np. w branży elektrycznej lub metalowej), wynagrodzenie za urlop i Boże Narodzenie, dodatek za dojazd do pracy i za nadgodziny. Obecnie prawo do urlopu wynosi od 25 do 30 dni.

Pracownicy DREMO zaczynają od 13,13 euro za godzinę od października 2022 r. Wykwalifikowani pracownicy z co najmniej trzyletnim stażem otrzymują 15,08 euro za godzinę. W zakresie opieki nad osobami starszymi i chorymi DREMO płaci 14,50 € za godzinę dla personelu pomocniczego i od 20 do 24 € za godzinę dla personelu wykwalifikowanego.

Skontaktuj się z nami i zapewnij sobie stałą umowę o pracę!

Wyjaśnimy Ci również, dlaczego dostaniesz 50 € dodatku nieopodatkowanego miesięcznie i dlaczego zobaczysz 300 € na pasku wynagrodzenia już po trzech miesiącach pracy.