Dobre perspektywy: Wzrost płac w 2021 roku!

Oprócz ustawowej płacy minimalnej - która nawiasem mówiąc jest niższa niż minimalna płaca w przypadku pracy tymczasowej - rosną również zarobki naszych pracowników.


Kolejne dopasowanie wynagrodzeń czeka na pracowników tymczasowych 1 kwietnia tego roku. Wówczas stawka godzinowa wzrośnie o 3% w starych krajach związkowych i średnio o 7,1% w nowych.

Nastąpi całkowite wyrównanie płac "wschód-zachód": Tabela wynagrodzeń dla wschodu nie będzie już obowiązywać. Od kwietnia wynagrodzenia godzinowe poszczególnych grup płacowych będą ujednolicone w całych Niemczech.

Nasi pracownicy, którzy wykonują prace pomocnicze, zarabiają co najmniej 10,45 € (grupa płacowa 1). Stawka godzinowa dla pracowników wykwalifikowanych będzie wynosić 13,53 euro. Kandydaci, którzy wykonują czynności wymagające co najmniej trzyletniego szkolenia zawodowego, zostaną zaklasyfikowani do grupy płacowej 4.

Kolejne dostosowanie będzie miało miejsce od kwietnia 2022 r. - dla personelu pomocniczego oznacza to, że otrzyma on co najmniej 10,88 EUR za godzinę. Płaca godzinowa dla pracowników wykwalifikowanych wzrośnie o 4% i wyniesie 14,08 €.

Ponadto rośnie wiele branżowych płac minimalnych. Jeśli są one wyższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę według IGZ, dotyczy to naszych pracowników.

Podwyżki płac zaczną wtedy obowiązywać na przykład w branży elektrycznej, w branży malarskiej i lakierniczej, a także dla asystentów pielęgniarskich i wykwalifikowanych pracowników w opiece medycznej i pielęgniarstwie.

Chcesz również rozpocząć w 2021 r. nową, różnorodną pracę, zarabiać dobre pieniądze i korzystać z dodatkowych świadczeń?

DREMO jest właściwym miejscem dla ciebie. Czekamy na Twoją aplikację - z przyjemnością przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę pracy!

Nasze oferty pracy można znaleźć na naszej stronie internetowej - lub wyślij aplikację z własnej inicjatywy.