Pośrednictwo pracy - to potrafimy także!

16.05.2017 10:18

DREMO pomaga zarówno osobom poszukującym pracy jak i pracodawcom w zatrudnieniu personelu i działa jako „pośrednik”.


Pozwólcie sobie Państwo wyjaśnić na czym polega i jak działa pośrednictwo pracy w Niemczech.