Pályázatokra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat

A személyes adatok védelme számunkra nagyon fontos. Rendelkezésünkre bocsátott személyes adatainak kezelése a jogszabályi előírásoknak, különösen az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és az adatvédelemről szóló szövetségi törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.

Pályázati tájékoztató

A pályázati eljárás során különböző személyes adatokat gyűjtünk. Személyes adatok mindazok az információk, amelyekből az Ön személyi vagy tárgyi körülményeire nézve következtetések vonhatók le, vagy amelyek Önt azonosíthatóvá teszik. Pályázatának automatizált kezelése érdekében a következő adatok gyűjtésére és feldolgozására kerül sor:

  • keresztnév, vezetéknév, cím, e-mail, születési dátum, megszólítás, telefonszám, tartózkodási ország és állampolgárság
  • a mindenkori kiírástól függő kiegészítő kérdések (pl. jogosítvány)
  • életrajz, különösen a szakmai tapasztalatra és képzésre vonatkozó adatok, a kiírt állásra vonatkozó kompetenciák és ismeretek
  • pályázási fotó
  • képesítések, díjak és nyelvi képességek
  • motivációs levél
  • adatok és dokumentumok, amelyeket Ön pályázatával kapcsolatban megküld vagy feltölteni kíván

Pályázati adatai megküldésekor Ön pályázóként hozzájárulását adja a személyes adatok jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott mértékű feldolgozásához.

Pályázata feldolgozásához nincs szükség olyan információkra, amelyek a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról szóló törvény alapján nem dolgozhatók fel (ez érinti többek között a faji, etnikai hovatartozást, nemi különbséget, fogyatékosságot, vallást és világnézetet vagy az életkort). Kérjük, hogy ne küldjön nekünk olyan adatokat, amelyek a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról szóló törvény értelmében nem relevánsak pályázata értékelése szempontjából (többek között betegségek, terhesség, szakszervezetben betöltött tagság és szexuális élet).

Kérjük, hogy ne küldjön olyan tartalmat, amely pl. harmadik fél személyi jogait vagy sajtójogait sértheti.

Személyes adatok feldolgozása és kezelése

Megküldött adatait csak azon célok érdekében gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk, amelyek a Dremo Personaldienstleistung GmbH-nál történő jelentkezése feldolgozásával összefüggésben állnak.

Pályázatának sikeressége érdekében adatait harmadik fél részére is továbbítanunk kell. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat pályázati profil kialakítására használjuk fel, amelyet azon ügyfeleink rendelkezésére bocsájtjuk, akik segítségünkkel szeretnék munkaerőigényüket ideiglenes foglalkoztatás vagy munkaközvetítés keretében fedezni.

Amennyiben a foglalkoztatásra társaságunknál kerül sor, úgy az Ön által megküldött adatokat bérszámfejtés és pénzügyi könyvelés igazgatási-szervezeti feladataira, valamint személyzetdiszpozíció céljára használjuk fel.

Személyes adatait csak olyan személyek gyűjtik és használják fel, akik a pályázat lebonyolításáért felelősek. Minden bevont munkavállaló köteles adatait bizalmasan kezelni. Különösképpen nem jogosultak adatokat illetéktelenek részére továbbadni.

A pályázati adatok feldolgozására és megőrzésére a Fravis GmbH, Sonnenhalde 10, 73489 Jagstzell „easyHR“ (a továbbiakban „pályázati irányítási rendszer“) pályázati portálját használjuk.

Ezenkívül a pályázatkezelés folyamatainak automatizálására és a vállalati folyamatok dokumentálására a linqi GmbH (53111 Bonn, Markt 26-32) folyamatplatformját és szoftverét használjuk.

Amennyiben pályázatát írásban nyújtotta be hozzánk, úgy személyes adatai pályázati irányítási rendszerünkbe kerülnek át. A fizikai iratokat az adatok átvételét követően a pályázónak visszaküldjük.

Amennyiben e-mailben pályázott hozzánk, a pályázati adatokat szintén a pályázati irányítási rendszerben dolgozzuk fel. Ezt követően e-mailjét még két hétig tároljuk. A két hét leteltét követően az e-mail automatikusan törlésre kerül.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az e-mailek megküldésére alapvetően nem titkosított formában kerül sor. A pályázóknak ezért a titkosításról maguknak kell gondoskodniuk. Erre tekintettel javasoljuk, hogy inkább az online jelentkezés vagy postai megküldés lehetőségét válasszák.

Megőrzés

Amennyiben nem tudunk Önnek állást ajánlani, úgy adatait legfeljebb az elutasítást követő hat hétig őrizzük meg, annak érdekében, hogy az elutasítással kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseket meg tudjuk válaszolni.  

Amennyiben pályázata kiemelt fontossággal bír számunkra, úgy e-mailben kérjük Önt, hogy adatai hosszabb idejű megőrzéséhez járuljon hozzá, annak érdekében, hogy Önt felvehessük jelöltjeink közé egy esetleges későbbi állásajánlat esetére. Amennyiben Ön két héten belül ismételten hozzájárulását adja, pályázati adatait pályázati irányítási rendszerünkben további 24 hónapra tároljuk. Máskülönben pályázati adatait automatikusan töröljük.

Amennyiben pályázati adatait pályázati adatbázisunkban tároljuk, a 24 hónap letelte előtt két héttel ismételten e-mailben keressük meg Önt. Abban az esetben, ha két héten belül ismételten hozzájárulását adja, pályázati adatait további 24 hónapra pályázati irányítási rendszerünkben tároljuk. Máskülönben pályázati adatait automatikusan töröljük.

Megküldött adatait bármikor saját maga is megtekintheti és törölheti a pályázati irányítási rendszerünk jelölti centrumán keresztül. Kérjük, hogy ehhez azokat a hozzáférési adatokat használja, amelyeket pályázata mellékleteként pályázati irányítási rendszerünkben megkapott vagy megkap. Amennyiben nem rendelkezik jelölti centrumunkhoz kapcsolódó jelszóval vagy azt elfelejtette, úgy a következő linken új jelszót igényelhet: dremo.jobbase.io/recover/.

Amennyiben nem kapott hozzáférési adatokat vagy adatai törlését szeretné az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 15. cikke alapján, kérjük, hogy lépjen velünk kapcsolatba. Hétfőtől péntekig 7:30 és 16:30 között elér bennünket a 0351/897750-es telefonszámon. Amennyiben külföldről telefonál, kérjük, hívja a 0049 351 897750-es számot. Vagy küldjön nekünk egy e-mailt a bewerbung@dremo.com e-mail címre vagy vegye igénybe a postai utat.

Adatbiztonság

Személyes adatainak védelme fontos számunkra. Ezért védjük adatait az illetéktelen hozzáférésektől. Erre olyan intézkedések útján kerül sor, mint vírusirtó szoftverek, tűzfal és pályázati irányítási rendszerünkhöz kapcsolódó titkosított kommunikáció. A biztonsági rendszereket természetesen rendszeresen aktualizáljuk annak érdekében, hogy az aktuális fenyegetéssekkel szemben fel tudjunk lépni. Személyes adatai titkosítva kerülnek át a pályázati irányítási rendszerünkre. Csak a Dremo Personaldienstleistung GmbH és a Fravis GmbH mindenkori adatkezelői kapnak hozzáférést ehhez a rendszerhez. Ez a rendszer illetéktelen hozzáféréssel szemben védett.

A DREMO Personaldienstleistung GmbH és a Fravis GmbH között, valamint a DREMO Personaldienstleistung GmbH és a linqi GmbH között érvényben van egy megbízásból végzett feldolgozásra vonatkozó szerződés, amelyben az illetéktelen hozzáféréssel szembeni védőintézkedéseket garantálják.

Kiegészítő rendelkezések

A jelen adatvédelmi nyilatkozathoz kapcsolódóan kiegészítőleg érvényes az általános adatvédelmi nyilatkozatunk (https://www.dremo.com/de/service/datenschutz) .