Zahtjev za slobodno vrijeme sa računa radnog vremena

Kao zaposlenik DREMO-a imate i račun radnog vremena (Arbeitszeitkonto). Ako ste na njemu nakupili sate, ovo možete iskoristiti i kao plaćeno slobodno vrijeme.