Prohlášení o ochraně dat pro žádosti o zaměstnání

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Manipulace s Vašimi údaji, které jste nám poskytli, se uskutečňuje dle právních předpisů, zvláště Evropského nařízení o ochraně osobních údajů (EU-DSGVO) a Zákona o ochraně údajů Spolkové republiky.

Informace k žádostem o zaměstnání 

V procesu zpracování žádosti zjišťujeme různé osobní údaje. Osobní údaje jsou veškeré informace, z nichž lze vyvodit závěry o Vašich osobních či věcných poměrech nebo které Vás učiní identifikovatelnými. Pro automatizované zpracování Vaší žádosti o zaměstnání budou zjištěny a zpracovány následující údaje:

  • křestní jméno, příjmení, adresa, e-mail, datum narození, oslovení, telefonní číslo, země pobytu a státní občanství 
  • další otázky, závislé na příslušném výběrovém řízení (např. řidičský průkaz)
  • životopis, zvláště údaje k profesním zkušenostem a vzdělání
  • kompetence a znalosti nutné pro příslušné pracovní místo 
  • fotografie 
  • kvalifikace, vyznamenání a jazykové schopnosti 
  • motivační dopis 
  • soubory a dokumenty, které byste nám chtěli zaslat v souvislosti s Vaší žádostí o zaměstnání nebo byste si je chtěli stáhnout

Při předání údajů uchazeče předejte jako uchazeč/ka svůj souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely stanovené v tomto prohlášení k ochraně údajů.

Ke zpracování Vaší žádosti nebudou zapotřebí žádné informace, které nesmějí být zpracovány dle všeobecného zákona o rovném zacházení (toto se týká, mimo jiné, rasy, etnického původu, pohlaví, postižení, náboženství a světonázoru nebo stáří). Prosíme Vás, abyste nepředávali údaje, které jsou dle Zákona o rovném zacházení, irelevantní k zpracování Vaší žádosti o zaměstnání (mj. o nemocech, těhotenství, členství v odborech a sexuálním životě).

Nepředávejte, prosím, žádné obsahy, které by mohly porušit např. autorská práva nebo tisková práva třetích osob. 

Zpracování a využití osobních údajů 

Vaše předané údaje budou zjištěny, zpracovány a využity pouze pro účely související se zpracováním Vaší žádosti o zaměstnání u společnosti Dremo Personaldienstleistung GmbH.

Aby mohla být Vaše žádost úspěšná, musíme Vaše údaje předat třetím osobám. Vámi poskytnuté údaje používáme pro vyhotovení profilu uchazeče poskytovaného našim zákazníkům, kteří by chtěli krýt svou potřebu personálu s naší pomocí v rámci zaměstnání na dobu určitou nebo zprostředkováním personálu.

Pokud budete zaměstnán v našem podniku, použijeme Vámi předané údaje pro správně organizační činnosti mzdového a finančního účetnictví a pro Vaši osobní dispozici.

Vaše osobní údaje budou zjišťovány nebo zpracovávány pouze osobami, které jsou odpovědné za vyřízení žádosti. Všichni zapojení pracovníci jsou povinni zacházet s Vašimi údaji důvěrně. Zvláště nesmí předávat žádné údaje neoprávněným osobám.

Využíváme ke zpracování a archivaci údajů uchazečů portál pro uchazeče založený na cloudu společnosti Prescreen International GmbH, Mariahilfer Straße 17, 1060 Vídeň (dále označován jako "systém řízení uchazečů").

Pokud jste svou žádost podal písemně, budou Vaše osobní údaje přeneseny do našeho systému řízení uchazečů. Fyzické podklady budou po předání údajů zaslány zpět uchazeči.

Pokud jste nám poslali žádost e-mailem, budou údaje uchazečů rovněž zapracovány do našeho systému řízení uchazečů. Návazně bude Váš e-mail uložen ještě dva týdny. Po uplynutí dvou týdnů bude e-mail automaticky smazán.

Vezměte, prosím, v úvahu, že e-maily budou v zásadě rozesílány v nezakódované formě. Uchazeči si musí proto zakódování zajistit sami. Proto doporučujeme, aby byla spíše využita možnost online-žádosti nebo zaslání poštou.

Úschova 

Pokud Vám nemůžeme nabídnout žádnou práci, uchováme Vaše údaje po maximálně šest měsíců po zamítavé reakci, abychom mohli zodpovědět eventuálně vzniklé otázky v souvislosti s odmítnutím.

Pokud bychom měli velký zájem o Vaši žádost, poprosíme Vás e-mailem, abyste nám udělil souhlas s delším uchováním Vašich údajů, abychom je mohli zahrnout do našeho souboru kandidátů pro eventuální pozdější nabídku práce. Pokud ale poskytnete souhlas do dvou týdnů, budou Vaše údaje uchazeče uloženy v našem systému řízení uchazečů po dalších 24 měsíců. Pokud tomu tak není, budou údaje uchazečů automaticky vymazány.

Pokud by Vaše údaje uchazeče byly uloženy v našem souboru uchazečů, budeme Vás kontaktovat dva týdny před uplynutím 24 měsíců e-mailem znovu. Pokud ale poskytnete souhlas v průběhu dvou týdnů, budou uloženy Vaše údaje uchazeče po dalších 24 měsíců v našem systému řízení uchazečů. Jinak budou Vaše údaje uchazeče automaticky smazány.

Můžete se na své předané údaje podívat kdykoliv s pomocí centra kandidátů našeho systému řízení uchazečů a vymazat je. Využijte pro to, prosím, přístupové údaje, které Vám budou nebo byly zaslány po vložení Vaší žádosti do našeho systému řízení uchazečů. Pokud nebudete mít heslo pro naše centrum kandidátů nebo jste je zapomněli, můžete požadovat nové heslo prostřednictvím následujícího odkazu:  https://dremo.jobbase.io/recover/.

Pokud byste nedostal žádné přístupové údaje nebo byste si přál výmaz svých údajů, kontaktujte nás, prosím. Zastihnete nás v době od pondělí do pátku v době od 7:30 do 16:30 pod telefonním číslem 0351/897750. Pokud zavoláte ze zahraničí, volejte, prosím, číslo 0049 351 897750. Můžete nám zaslat E-mail na adresu prace@dremo.com nebo použijte poštu.

Bezpečnost údajů 

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Proto zajistíme Vaše údaje proti neoprávněnému přístupu. Slouží k tomu opatření, jako je antivirový software, firewall a zakódovaná spojení k našemu systému řízení uchazečů. Samozřejmě budeme bezpečnostní systémy pravidelně aktualizovat, abychom mohli odolat aktuálním ohrožením. Vaše osobní údaje budou přenášeny v zakódované formě na náš systém řízení uchazečů. Pouze odpovědným osobám společností Dremo Personaldienstleistung GmbH und Prescreen bude poskytnut přístup k tomuto systému. Tento systém je chráněn proti přístupu cizích osob.

Mezi společnostmi Dremo Personaldienstleistung GmbH a Prescreen International GmbH existuje smlouva o zpracování zakázek, ve které jsou zajištěna konkrétní ochranná opatření proti neoprávněnému přístupu.

Doplňující úpravy

Doplňkově k tomuto prohlášení na ochranu dat platí naše všeobecné prohlášení o ochraně dat (https://www.dremo.com/de/service/datenschutz/) a prohlášení o ochraně dat pro náš systém řízení uchazečů společnosti Prescreen International GmbH (https://dremo.jobbase.io/policy).