Ochrana údajů pro online-žádosti

Níže je vysvětleno, které informace jsou získávány během procesu vašeho ucházení se o zaměstnání a jakým způsobem jsou tyto informace využívány. Společnost Prescreen International GmbH, Mariahilfer Straße 17, 1060 Vienna (dále jen Prescreen) provozuje na doméně www.prescreen.io elektronický systém náboru pracovníků nazvaný Prescreen. Společnosti mohou v systému zveřejňovat inzeráty na pracovní pozice a přijímat a spravovat žádosti uchazečů. 

Odpovědnost za využívání systému Prescreen z hlediska práva na ochranu dat má společnost, kterou kontaktujete coby uchazeč o zaměstnání. Máte-li otázky přímo k systému Prescreen, můžete se obrátit e-mailem na support@prescreen.io.

1. Co jsou osobní údaje?

Jako osobní údaje je třeba chápat veškeré informace, z nichž lze vyvodit závěry ohledně vašich osobních nebo materiálních poměrů, nebo pomocí kterých je možné vás identifikovat. 

2. Jaké údaje jsou shromažďovány?

Pro automatizované zpracování vaší žádosti o zaměstnání jsou zjišťovány a zpracovávány tyto údaje:

  • jméno, příjmení, bydliště, e-mail, datum narození, pohlaví, telefonní číslo
  • doplňující otázky odvislé od konkrétní pozice (např. řidičské oprávnění)
  • zkušenost v oboru a dosažené vzdělání
  • dovednosti (např. Photoshop, MS Office)
  • fotografie
  • kvalifikace, ocenění a znalosti jazyků
  • motivační dopis

Dále se ukládá komunikace mezi vámi a společností, v níž se ucházíte o zaměstnání. 

3. Využití údajů

Vaše údaje jsou použity výhradně pro zpracování vaší žádosti o zaměstnání. K údajům získají přístup jen osoby, které jsou zapojeny do realizace vaší žádosti o zaměstnání. Všichni pracovníci, pověření zpracováním dat, jsou povinni zachovávat důvěrnost vašich údajů. 

4. Co jsou cookies?

Prescreen používá na několika místech „cookies“. Slouží k tomu, aby bylo on-line ucházení se o zaměstnání uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači. Cookies, které mají vztah k relaci, jsou zrušeny, jakmile opustíte naši webovou stránku. Trvalé cookies (např. sloužící k tomu, abyste se mohli později vrátit k procesu žádosti o zaměstnání) zůstanou až do okamžiku, kdy je váš prohlížeč smaže, uloženy na pevném disku vašeho počítače. Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče. Uvědomte si ale, že pak popřípadě nebudete moci využívat všechny funkce systému Prescreen v plném rozsahu. 

Následuje seznam použitých cookies.

NameArtZweckBeschreibungGültigkeitDomain
_gaTrvalý soubor cookieAnalýzaTento soubor cookie slouží ke sledování uživatelského chování uchazečů.Cookie ztrácí svou platnost po 24 měsících..prescreen.io
_gatTrvalý soubor cookieAnalýzaTento soubor cookie slouží ke sledování uživatelského chování uchazečů.Cookie ztrácí svou platnost po 24 měsících..prescreen.io
PHPSESSIDSession cookieFunkceTento soubor cookie slouží k identifikaci uživatele během použití systému Prescreen. Soubor cookie je závazně nutný pro správné fungování.Cookie ztrácí svou platnost při zavření prohlížeče.prescreen.io
REMEMBERMETrvalý soubor cookieFunkceTento soubor cookie slouží k obnově uplynulé relace.Cookie ztrácí svou platnost po 2 týdnech.prescreen.io

5. Jsou údaje předávány třetím osobám nebo třetími osobami zjišťovány?

Údaje, zjištěné v rámci ucházení se o zaměstnání, nejsou zveřejňovány, ani neoprávněně, zejména tedy bez vašeho svolení, předávány třetím osobám. Výjimkou je samozřejmě výměna dat mezi vámi a podnikem, pro který je žádost o zaměstnání určena. Výjimkou jsou případy, v nichž je poskytnutí právní povinností. 

6. Vaše práva týkající se uložených dat

Máte právo kdykoli bezplatně požadovat informaci o svých údajích, které jsou u nás uloženy, a také máte kdykoli právo na opravu, smazání, resp. zablokování těchto osobních údajů. Pokud smazání odporují např. obchodně či daňově právní lhůty archivování nebo důvody, budou vaše data místo smazání zablokována. 

7. Možnost odvolání

Udělená svolení týkající se práva ochrany dat můžete odvolat kdykoli a bezplatně s účinkem pro budoucnost.

Dodatečně k tomuto prohlášení o ochraně údajů pro online žádosti se uplatňují ustanovení Všeobecného prohlášení na ochranu údajů společnosti DREMO