Ochrana osobních údajů

Rozsah platnosti

Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje uživatelům způsob, rozsah a účel získávání a použití osobních údajů odpovědným poskytovatelem nabídky – společností Dremo Personaldienstleistungen GmbH, Overbeckstr. 21, D-01139 Dresden, tel. +49-351-897750, na této webové stránce (dále „poskytovatel nabídky“).

Právní podklad pro ochranu údajů se nachází ve Spolkovém zákoně na ochranu údajů (BDSG) a v Zákoně o telekomunikačních médiích  (TMG).

Přístupová data/Server-Logfiles

Poskytovatel nabídky (respektive jeho Webspace-Provider) získává data na základě každého přístupu na nabídku (tak zvané Serverlogfiles). K přístupovým údajům patří:

Název vyvolané webové stránky, soubor, datum a čas vyvolání,  objem přenesených dat, hlášení o úspěšném vyvolání, typ prohlížeče včetně verze, provozní systém uživatele, Referrer URL (předtím navštívená stránka), IP-adresa a dotazující provider.

Poskytovatel nabídky používá zaznamenané údaje jen pro statistické vyhodnocení k účelu provozu, bezpečnosti a optimalizace nabídky. Poskytovatel nabídky si však vyhrazuje, zaznamenané údaje dodatečně překontrolovat, pokud na základě konkrétních náznaků existuje oprávněné podezření protiprávního užívání.

Zacházení s osobními údaji

Osobní data jsou informace, s jejichž pomocí lze určit konkrétní osobu, tedy jde o údaje, které mohou být vysledovány až ke konkrétní osobě. K tomu patří jméno, emailová adresa nebo telefonní číslo. Jsou to však i údaje o zálibách, hobby, členství v organizacích,  a patří sem i informace o tom, jaké webové stránky byly kým prohlíženy.

Osobní data se poskytovatelem nabídky zjišťují, využívají a předávají dále jen tehdy, pokud je to zákonem dovoleno nebo pokud uživatel se získáním dat souhlasí. 

Navázání kontaktu

Při navázání kontaktu s poskytovatelem nabídky (například pomocí kontaktního formuláře nebo emailu) se ukládají údaje o uživateli z důvodů zpracování poptávky a také pro případ, že se objeví následné otázky. 

Online-žádost o zprostředkování místa 

V případě, že se chcete u poskytovatele nabídky přihlásit online, zohledněte prosím speciální Prohlášení o ochraně údajů pro online žádosti.

Newsletter

Pomocí newsletterů Vás informujeme o našich nabídkách. Pokud chcete newslettery dostávat, pak od Vás potřebujeme platnou emailovou adresu a také informace, které nám umožní překontrolovat,  že jste majitelem uvedené emailové adresy resp. její majitel je s příjmem newsletterů srozuměn. Další údaje se nezjišťují. Tyto údaje budou využity jen pro zasílání newsletterů a nepředávají se třetím osobám/subjektům.

Přihlášením k odebírání newsletterů ukládáme  Vaši IP-adresu a datum přihlášení. Toto uložení  slouží jedině jako důkaz v tom případě, když třetí osoba zneužije emailovou adresu a přihlásí se bez vědomí oprávněné osoby k odebírání newsletterů.

Souhlas s uložením údajů, emailové adresy a její využití pro zasílání newsletterů můžete kdykoliv odvolat. Odvolání je možné zaslat přes link v samotných newsletterech,  ve Vašem profilu nebo sdělením na výše uvedené kontaktní možnosti. 

Zapojení služeb a obsahů třetích osob/subjektů

Může se stát, že v průběhu této online nabídky se zapojí obsahy třetích subjektů, jako například videa YouTube, kartografický materiál Google-Maps, RSS-Feeds nebo grafiky jiných webových stránek. To vždy předem předpokládá, že poskytovatelům nabídky těchto obsahů (dále označeny jako „třetí-poskytovatelé“)  je známa IP-adresa uživatele. Neboť bez IP-adresy by nemohly obsahy na prohlížeče příslušných uživatelů zaslat.  IP-adresa je proto pro zobrazení těchto obsahů potřebná.  Snažíme se používat jen takové obsahy, jejichž příslušní poskytovatelé nabídky používají IP-adresu jedině k rozeslání obsahů. Nemůžeme však ovlivnit, pokud si třetí poskytovatelé uloží IP-adresu např. pro statistické účely. Pokud je nám to známo, uživatele o tom informujeme.

Cookies

Cookies jsou malé soubory, které umožňují uložit na přístupovém přístroji uživatele (PC, Smartphone a j.) specifické, k danému přístroji se vztahující informace. Na jedné straně slouží přátelskému uživatelskému prostředí webových stránek a tím uživatelům (např. uložení login dat). Na druhé straně slouží k evidenci statistických údajů o webových stránkách a k tomu, aby mohly být pro zlepšení nabídky analyzovány. Uživatelé mohou nasazení cookies ovlivnit. Většina prohlížečů má takovou opci, se kterou je ukládání cookis omezeno nebo je mu kompletně zamezeno. Přesto se však upozorňuje na to, že užívání a zejména užívací komfort by byl bez cookies omezen. 

Můžete užívat celou řadu online-zobrazení-cookies podniků přes americkou stránku http:/www.aboutads.info/choices/ nebo EU-stránku www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Použití Facebook social plug-ins

Tato nabídka používá social plug-ins (sociální pluginy)  poskytované sociální sítí facebook.com, provozovaného společností Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Pluginy jsou identifikovatelné pomocí loga Facebooku (bílé "f" na modrém pozadí, nebo značkou "palec nahoru" ), nebo jsou označeny přidáním "Facebook Social Plugin". Seznam a vzhled sociálních pluginů si můžete prohlédnout zde: developers.facebook.com/docs/plugins/. 

Když uživatel navštíví webovou stránku s nabídkou, která obsahuje takový plug-in, spojí se jeho prohlížeč přímo s Facebookem. Obsah pluginu je do vašeho prohlížeče zprostředkován přímo Facebookem , který vloží tento subjekt na webové stránky. Poskytovatel tedy nemá vliv na rozsah shromažďovaných údajů, které Facebook s pomocí těchto tento plug-ins a informuje uživatele, tedy v souladu s jeho znalostí: 

Díky integraci plugin Facebook obdrží informace, že  uživatel vstoupil na odpovídající stránku nabídky. Pokud je uživatel přihlášen do Facebooku, Facebook může přiřadit k návštěvě svého Facebook účtu s www.kudyznudy.cz. Když uživatelé pracovat s pluginy, například, provozovat nebo učinit poznámku k tlačítku Like, příslušné informace se přenáší z vašeho prohlížeče přímo na Facebook a tam uloženy. Pokud uživatel není členem Facebook, je zde možnost, že Facebook dává jeho IP adresy do zkušeností a obchodech. Podle Facebooku je uložen v Německu pouze anonymní IP adresa. 

Díky integraci plugin obdrží Facebook informace, že uživatel vstoupil na odpovídající stránku nabídky. Pokud je uživatel přihlášen do Facebooku, Facebook může přiřadit jeho návštěvu k jeho facebookovému účtu. Když uživatelé pracují s pluginy, např: stisknou tlačítkou Like nebo posílají komentáře, příslušné informace se přenáší z jejich prohlížeče přímo na Facebook a tam jsou uloženy. Pokud uživatel není členem Facebook, je zde možnost, že Facebook zkouší jeho IP adresy a ukládá je. Podle Facebooku se v Německu ukládájí pouze anonymní IP adresy. 

Účel a rozsah sběru dat a jejich další zpracování a využívání údajů ze strany Facebook, stejně jako příslušných práv a způsobů, jak chránit soukromí uživatelů,  mohou odkazy na ochranu osobních údajů na Facebooku odebrat: www.facebook.com/about/privacy/ .

Pokud je uživatel členem Facebooku a nechce, aby Facebookv této nabídce o něm sbíral údaje a svazoval je s jeho údaji uloženými na Facebooku, musí se odhlásit před příchodem na Internet odhlásit

Tlačítko +1 Google+

Tato nabídka používá tlašítko +1 Sociální sítě Google Plus, který je provozován Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké (dále jen" Google "). Tlačítko je na "1? viditelné na bílém nebo barevném pozadí.

Když uživatel navštíví webovou stránku, která takové tlačítko nabízí, spojí se jeho prohlížeč se servem společnosti Google přímo. Obsah tlačítka "+1? se přenese přímo do jeho prohlížeče, který vloží tento subjekt na webové stránky. Poskytovatel tedy nemá vliv na množství dat, které Google sbírá pomocí tlačítka. Podle Google nejsou žádné osobní informace shromažďovány bez kliknutí na tlačítko. Pouze u přihlášených členů se takové údaje, včetně adresy IP shromažďují a zpracovávají.

Účel a rozsah sběru dat a jejich další zpracování a využívání údajů společností Google, stejně jako práva v této oblasti a možnosti nastavení pro ochranu soukromí mohou uživatele Googlu odkaz na ochranu osobních údajů k tlačítku "+1? odebrat: http: //www.google.com/ Intl / cs / + / politika / + 1button.html a FAQ: http: //www.google.com/intl/de/+1/button/.

Twitter

Tato nabídka využívá tlačítek služby Twitter. Tato tlačítka jsou poskytovány Twitter Inc, 795 Folsom St, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Mohou být identifikovány výrazy jako "Twitter" nebo "Folge", spojené s ikonou modrého ptáka. Pomocí tlačítek je možné nějaký příspěvek nebo jeho stránku sdílet na Twitteru nebo uživatele Twitteru sledovat.

Když uživatel navštíví webovou stránku, která obsahuje takové tlačítko, spojí se jeho prohlížeč se servery Twitteru přímo. Obsah tlačítek je přenášen z Twitteru přímo do prohlížeče uživatele. Poskytovatel tedy nemá vliv na množství dat, které Twitter s pomocí těchto plug-inů shromařďuje a informuje uživatele podle jeho znalostí. Po té bude IP adresa uživatele přenesena pouze v souvisloti s odkazem tlačítka  s URL jednotlivých webových stránek, pokud jde o tlačítka, ale nebude užita pro jiné účely než pro je znázornění tlačítka.

Další informace najdete v ochraně osobních údajů Twiteru na twitter.com/privacy.

Odvolání, Změny, Opravy a aktualizace

Uživatel má právo získat informace zdarma o osobních údajích o něm uložených. Kromě toho, má uživatel právo na opravu nepřesných údajů, blokování a odstranění jeho osobních údajů, kde neexistuje zákonná povinnost uchovávat.