Informace o virové situaci Corona (Covid-19)

Tato stránka slouží našim zaměstnancům a uchazečům k získání informací o aktuální situaci v Německu. O opatřeních týkajících se Polska, Rumunska, Slovenska , České republiky a Maďarska. Upozorňujeme, že situace se může kdykoliv změnit. Z tohoto důvodu proto nepřijímáme žádnou zodpovědnost za uvedené informace.

Covid-19 / Corona - zde najdete nejdůležitější informace

Pro vstup do Německa platí nová mimořádná ustanovení. Nová opatření v současné době rovněž zasahují do života a práce. Realizace předpisů je uskutečněna prostřednictvím zákonných vyhlášek příslušných spolkových zemí a platí nejméně do 14. února 2021. Kontakty mezi lidmi jsou omezeny na minimum. Jedna domácnost se může setkat pouze s jednou osobou. V obchodech a veřejné dopravně musí být nošeny lékařské masky. 

U cestujících do Německa musí být provedena elektronická registrace a je požadavek na karanténu. Test na Covid-19 by měl být proveden (pokud ještě proveden nebyl) nejpozději do 48 hodin. Ukončení karantény je možné nejdříve po pěti dnech s negativním testem.

Každá spolková země k tomu zveřejnila vlastní karanténní předpisy.

Pro přeshraniční pracovníky a pendlery je cestování i nadále umožněno. Tyto osoby jsou od karanténní povinnosti osvobozeni, pokud pracují v Německu a jezdí domů minimálně jednou týdně.

V některých spolkových zemí musí být předloženy negativní výsledky testu na SARS-CoV-2, staré minimálně 48 hodin před příjezdem do země. V současné době jsou uznávány buď molekulárně biologické testy (PCR test) nebo testy na antigeny, které splňují minimální kritéria kvality doporučená WHO.

DREMO podporuje uchazeče o práci a hradí náklady na negativní test. I naši zaměstnanci mohou při předložení účtenky obdržet jednou měsíčně zpátky náklady za provedený PCR test na COVID-19.

Pravidla dodržování vzdálenosti a hygieny zůstávají prozatím v platnosti. Na veřejnosti je třeba dodržovat minimální vzdálenost 1,50 m od ostatních. V prostředcích veřejné dopravy a nákupech musí být nos a ústa zakryty. Kontakty by měly být na co nejnižsí úrovni a omezeny na stálý okruh lidí. Kromě toho se důrazně doporučuje pravidelné větrání místností.

Předpisy federálních států lze nalézt na adrese https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198

Samozřejmě výkon povolání spojený s cestou do zaměstnání je v zásadě povolen. Bohužel neexistuje žádný jiný způsob, jak zajistit základní potřeby a současně udržet ekonomiku.Pro mnohé z nás je práce důležitá nejen k zajištění existence, ale z psychologického hlediska.

V zásadě je třeba dodržovat následující pravidla:

  1. Pravidelné a důkladné mytí rukou mýdlem.
  2. Nedotýkat se očí, nosu a úst.
  3. Kašel nebo kýchání do ohybu lokte nebo kapesníku, které pak můžete okamžitě zlikvidovat.
  4. Dodržování minimální vzdálenosti od ostatních lidí.

Aplikace Corona-Warn-App je dobrovolná a bezplatná nabídka federální vlády k určení, zda došlo ke kontaktu s infikovanými lidmi a zda existuje riziko infekce. Lze jej stáhnout z App Store a Google Play.

Pokud máte příznaky, jako je kašel, horečka nebo rýma, zavolejte lékaře nebo místní zdravotnické oddělení a vyhněte se kontaktu s ostatními.

My se i nadále snažíme se maximálně starat o naše zaměstnance a poskytovat jim potřebné informace. Naším hlavním cílem je udržovat naše služby a pokračovat v pracovních úkolech. Uchazeči o zaměstnání se mohou kdykoli přihlásit na naše pracovní pozice - klienti se těší na Vaši posilu.

Zákaznické firmy zajišťují dodržování standardů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci –SARS-CoV2- o  nichž rozhodla federální vláda. Tyto předpisy jsou závazné pro všechny zaměstnance.

Ve vaší profesní budoucnosti a nové výzvě u zaměstnavatele DREMO Vám nic nebrání. Pokud máte jakékoli dotazy, zavolejte nám na +49 351 897722 nebo nám pošlete e-mail.

Více informací o viru, pravidlech chování a omezeních najdete na webových stránkách regionálních zdravotnických úřadů nebo na webových stránkách Společně proti Coroně od Federálního ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí.

Informace pro naše zahraniční zaměstnance

Na naše zaměstnance z Polska, České republiky, Slovenska, Maďarska a Rumunska se v současné době vztahují předpisy nebo omezení týkající se jednotlivých zemí. Najdete je mezi ostatními na internetových stránkách Spolkového úřadu pro zahraniční věci a na oficiálních webových stránkách ministerstev federálních států.

Situace v České republice

Od 5. února 2021 budou platná nová ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky. Předpisy pro vstup do České republiky a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx 

https://www.mpsv.cz/web/cz/ceska-republika

 https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/tschechischerepublik-node/tschechischerepubliksicherheit/210456