Informace o virové situaci Corona (Covid-19)

Tato stránka slouží našim zaměstnancům a uchazečům k získání informací o aktuální situaci v Německu. O opatřeních týkajících se Polska, Rumunska, Slovenska , České republiky a Maďarska. Upozorňujeme, že situace se může kdykoliv změnit. Z tohoto důvodu proto nepřijímáme žádnou zodpovědnost za uvedené informace.

Covid-19 / Corona - zde najdete nejdůležitější informace

Také v Německu ovlivnila pandemie COVID-19  ekonomiku, sociální a zdravotní systém a společnost. 

Cílem federálních států a obcí je společně identifikovat výskyt infekcí v rané fázi a čelit jim. Stále existují celostátní předpisy, které jsou doplňovány předpisy pro jednotlivé země. Současná situace se každý den přehodnocuje. Z tohoto vyplývají nová, lokální pravidla chování .

Pravidla dodržování vzdálenosti a hygieny zůstávají prozatím v platnosti. Na veřejnosti je třeba dodržovat minimální vzdálenost 1,50 m od ostatních. V prostředcích veřejné dopravy a nákupech musí být nos a ústa zakryty. Kontakty by měly být na co nejnižsí úrovni a omezeny na stálý okruh lidí. Pořádání velký akcí není obecně povoleno do 31. října 2020.

Předpisy federálních států lze nalézt na adrese https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198

Samozřejmě výkon povolání spojený s cestou do zaměstnání je v zásadě povolen. Bohužel neexistuje žádný jiný způsob, jak zajistit základní potřeby a současně udržet ekonomiku.Pro mnohé z nás je práce důležitá nejen k zajištění existence, ale z psychologického hlediska.

V zásadě je třeba dodržovat následující pravidla:

  1. Pravidelné a důkladné mytí rukou mýdlem.
  2. Nedotýkat se očí, nosu a úst.
  3. Kašel nebo kýchání do ohybu lokte nebo kapesníku, které pak můžete okamžitě zlikvidovat.
  4. Dodržování minimální vzdálenosti od ostatních lidí.

Aplikace Corona-Warn-App je dobrovolná a bezplatná nabídka federální vlády k určení, zda došlo ke kontaktu s infikovanými lidmi a zda existuje riziko infekce. Lze jej stáhnout z App Store a Google Play.

Pokud máte příznaky, jako je kašel, horečka nebo rýma, zavolejte lékaře nebo místní zdravotnické oddělení a vyhněte se kontaktu s ostatními.

My se i nadále snažíme se maximálně starat o naše zaměstnance a poskytovat jim potřebné informace. Naším hlavním cílem je udržovat naše služby a pokračovat v pracovních úkolech. Uchazeči o zaměstnání se mohou kdykoli přihlásit na naše pracovní pozice - klienti  se těší na Vaši posilu.

Zákaznické firmy zajišťují dodržování standardů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci –SARS-CoV2- o  nichž rozhodla federální vláda. Tyto předpisy jsou závazné pro všechny zaměstnance.

Ve vaší profesní budoucnosti a nové výzvě u zaměstnavatele DREMO Vám nic nebrání. Pokud máte jakékoli dotazy, zavolejte nám na +49 351 897722 nebo nám pošlete e-mail.

Více informací o viru, pravidlech chování a omezeních najdete na webových stránkách regionálních zdravotnických úřadů nebo na webových stránkách Společně proti Coroně od Federálního ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí.

Informace pro naše zahraniční zaměstnance

Na naše zaměstnance z Polska, České republiky, Slovenska, Maďarska a Rumunska se v současné době vztahují předpisy nebo omezení týkající se jednotlivých zemí. Najdete je mezi ostatními na internetových stránkách Spolkového úřadu pro zahraniční věci a na oficiálních webových stránkách ministerstev federálních států.