DREMO Benefits Pass

DREMO chce odměnit Vaší píli a spolehlivost a přispět ke zlepšení kvality Vašeho života. Za tímto účelem jsme zavedli DREMO Benefits Pass, který mohou získat všichni zaměstnanci a zaměstnankyně firmy DREMO.

Měsíční prémie pro naše svědomité zaměstnance a zaměstnankyně

DREMO Benefits Pass (resp. také "Sodexo Benefits Pass®") je forma předplacené karty, kterou doplňujeme kreditem. Tato karta je v Německu akceptována více než 80.000 atraktivními partnery - také online. Tak můžete Váš kredit uplatnit při nakupování v obchodech, v restauracích, či při nákupu pohonných hmot. Platba se provádí zadáním kódu PIN, který obdržíte se svou kartou.

To nejlepší na tom je, že kromě své mzdy od nás dostanete měsíčně kredit ve výši 44 euro - nedaněných!

K tomu stačí v předchozím kalendářním měsíci splnit následující kritéria:

 1. Do zaměstnání jste po víkendu nebo po volné směně nastoupil/a včas, přesně podle námi stanoveném plánu nebo naší zákaznickou společností, u které jste v danou dobu v pracovním nasazení.
 2. Výkazy hodin, žádosti o dovolenou a žádosti o volno z časového konta za poslední kalendářní měsíc musí být kompletně dodány do naší kanceláře do 5. pracovního dne nového měsíce.
 3. Nesmíte být více než dva pracovní dny nepřítomni v práci z důvodu nemoci, nemoci dítěte či placené dovolené, které nebyly předem schváleny námi nebo zákaznickou společností, u které jste v danou dobu v pracovním nasazení.
 4. Nanejvýš jeden den jste nebyl/a v práci z jiných důvodů, například z důvodu neplaceného volna nebo neomluvené absence.
 5. Neobdržel/-la jste napomenutí (něm. Mahnung) ohledně Vašeho chování, např. kvůli konzumaci alkoholu nebo neochotě pracovat.
 6. Musíte být u nás zaměstnán/-a alespoň jeden celý kalendářní měsíc.

K tomu musí být Váš pracovní poměr v době dobití kreditu (28. kalendářní den pro nově vydané karty, 20. kalendářní den pro stávající benefitové karty) bez výpovědi nebo v neukončeném stavu.

Jakmile poprvé splníte výše uvedená kritéria, automaticky od nás obdržíte svůj Benefits Pass a Vaše online přístupové údaje. Zaslání karty a první, stejně jako další měsíční doplnění kreditů trvá přibližně jeden měsíc.

Váš Benefits Pass můžete jednoduše spravovat prostřednictvím online portálu www.mysodexocard.de nebo pomocí aplikace Sodexo Benefits Pass. Na online portálu a prostřednictvím aplikace máte k dispozici následující funkce:

 • seznam všech partnerů Sodexo Benefits Pass ve Vaší blízkosti
 • dotaz na zůstatek
 • přehled transakcí
 • snadná správa Vašich osobních údajů
 • blokace karty
 • odpovědi na nejdůležitější otázky a nápovědy

Váš DREMO Benefits Pass je platný po dobu pěti let. Pokud jste v době vypršení platnosti u nás stále zaměstnán/-a, automaticky Vám zdarma zašleme nový Benefit Pass. Váš předchozí zůstatek zůstane zachován.

Pokud s námi již nebudete v pracovním poměru, platnost Vaší karty vyprší automaticky po pěti letech. Do té doby musíte svůj kredit vyčerpat, jinak jeho platnost vyprší bez náhrady.