Zprostředkování práce

Uchazečům o práci nabízíme možnost uzavřít pracovní poměr s významnými německými podniky. Nechte si zde vysvětlit, jak takovéto zprostředkování v Německu funguje.

Co je to zprostředkování práce?

Naše firma DREMO poskytuje již od roku 1996 personální služby a proto se jí podařilo vybudovat velkou síť spolupracujících zaměstnavatelů po celém Německu. Díky tomu zná DREMO potřeby těchto podniků a pomáhá jim tak při obsazování volných pracovních míst. V rámci zprostředkování práce je firma DREMO nápomocná jak uchazečům o zaměstnání, tak zaměstnavatelům a působí zde jako „prostředník“.

Zaměstnavatelé, kteří hledají vhodného zaměstnance, se obracejí na zprostředkovatele práce, resp. náboráře (DREMO) a uzavírají dohodu, na jejímž základě bude ve jménu daného zaměstnavatele hledán, resp. nabírán vhodný zaměstnanec. DREMO pak kontaktuje vhodné osoby z vlastní databáze kandidátů či prostřednictvím rozličných platforem sociálních médií či zveřejní odpovídající inzerci. Lidé, kteří přemýšlí o změně kariéry nebo hledají práci, se mohou ucházet o pracovní místa, která DREMO zveřejnilo za účelem zprostředkování práce.

DREMO následně zpracuje, v rámci možností co nejrychleji, tyto žádosti a připraví pro budoucího zaměstnavetele návrh kandidátů, kteří splněňují dané požadavky.

Zaměstnavatel přezkoumá tento návrh a uskuteční s vybranými kandidáty zpravidla telefonní rozhovor, eventuelně osobní pohovor.

Pokud všechno "pasuje", následuje podpis pracovní smlouvy uchazeče přímo se zaměstnavatelem.

Uchazeči, které DREMO nemůže okamžitě zprostředkovat, mohou dle přání zůstat v databázi uchazečů a mohou tak být v budoucnu v případě vhodných nabídek představeni jiným zaměstnavatelům.

Nezáleží na tom, zda DREMO bude aktivní jménem zákazníka nebo jménem uchazeče - pro budoucího  zaměstnance jsou tyto služby zdarma. Honorář ze strany zaměstnavatele je vždy splatný po úspěšném zprostředkování.

V Německu  je podnikání v oblasti zprostředkování práce pro všechny profesní skupiny možné od roku 1994. DREMO se specializuje na tyto níže uvedené obory. Kliknutím na následující odkazy se dotanete přímo ke konkrétním pracovním nabídkám.