Zvýšení mezd v ošetřovatelství - DREMO již nyní nabízí víc

Od prosince 2021 působí takzvaná Rada pro ošetřovatelství, která doporučuje stanovení důležitých pracovních podmínek, jako je např. minimální mzda a dovolená.


O tom, že si zaměstnanci v péči o seniory zaslouží lepší pracovní podmínky a odpovídající mzdu, se mluví již delší dobu. V únoru 2022 se federální vláda rozhodla zvýšit minimální mzdu v pečovatelském sektoru ve třech etapách.

V současné době platná vyhláška o sazbě minimální mzdy za péči stanoví minimální mzdu ve výši 12,55 až 15,40 € v závislosti na vzdělání a odborné praxi. Se zvýšením mezd je spokojeno přibližně 1,2 milionu zaměstnanců. Kromě toho dostanou v roce 2022 až sedm dní dovolené navíc a v roce 2023 a 2024 až devět dní nad rámec zákonné minimální dovolené.

Komise se shodla na následujících bodech:

1. nekvalifikovaní pečovatelé

Vydělají si:

 • od května 2022, 12,55 €/hod brutto 
 • od září 2022 13,70 €/hod brutto 
 • od května 2023 13,90 €/hod brutto 
 • od prosince 2023 14,15 €/hod brutto

Mohou pomáhat kvalifikovaným pracovníkům při jejich práci a vykonávat úkoly spojené s každodenní péčí o starší a nemocné osoby.

2. ošetřovatele s jednoletou nebo dvouletou odbornou přípravou.

Kvalifikaci ošetřovatelky/ ošetřovatele získáte absolvováním nejméně ročního studia. Skládá se z praktické a teoretické části. V tomto případě byly doporučeny následující hodinové mzdy:

 • od května 2022 13,20 €/hod brutto
 • od září 2022 14,60 €/hod brutto 
 • od května 2023 14,90 €/hod brutto 
 • od prosince 2023 15,25 €/hod brutto 

3. kvalifikovaní pracovníci s tříletou odbornou přípravou

Ošetřovatelky/ ošetřovatele a zdravotní sestry/všeobecní ošetřovatelé, asistenti péče o seniory, dětské ošetřovatelky a ošetřovatelé a dětské zdravotní sestry/ všeobecní ošetřovatelé nebo specializovaní ošetřovatelé (všeobecné vzdělání od roku 2020) dostávají následující hodinovou mzdu:

 • 15,40 €/hod brutto od května 2022
 • 17,10 €/hod brutto od září 2022
 • 17,65 €/hod brutto od května 2023
 • 18,25 €/hod brutto k prosinci 2023

Náš pomocný a kvalifikovaný ošetřovatelský personál je již nyní odměňován nad rámec kolektivní smlouvy. V závislosti na kvalifikaci začíná hodinová mzda na 13,50 EUR a u kvalifikovaných pracovníků v oblasti péče o seniory na 22,00 EUR

Kromě toho poskytujeme nezdaněný bonus ve výši 50 EUR (bonus za produktivitu DREMO) a vstupní bonus ve výši 300 EUR po třech měsících zaměstnání. Kromě toho jsou příplatky za stravu a příplatky za práci přesčas, noční práci, práci v neděli a ve svátek. Pracovní poměr je na dobu neurčitou a může být na částečný nebo plný úvazek. Můžeme realizovat regionální zakázky i zakázky u našich nadregionálních zákazníků. DREMO samozřejmě nabízí pravidelné zvyšování mezd.

Pokud si chcete zajistit naše podmínky, kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem. Sestavíme pro Vás individuální pracovní nabídku.