Zkušební doba - testovací fáze v novém pracovním vztahu

Průzkumy ukázaly, že v současné době končí ve zkušební době 20 až 25 procent pracovních vztahů - tedy každý čtvrtý zaměstnanec končí dříve, než opravdu začal.


Zkušební doba je období na počátku pracovního poměru. Obě strany - zaměstnanci i zaměstnavatelé - mohou v rámci této „zkušební fáze“ zjistit, zda spolupráce bude fungovat či nikoli.

V tomto období stále neexistuje ochrana před propuštěním, právní vztah lze zrušit za jednodušších podmínek, protože výpovědní lhůta je zkrácena. Ukončení pracovního popměru může být provedeno oběma stranami bez odůvodnění.

V zásadě se vyžaduje písemná forma a osobní podpis. Zpráva přes WhatsApp, SMS nebo e-mail není legální a tedy neúčinná. Je důležité vědět, že výpovědní lhůta začíná tehdy, kdy zaměstnavatel obdrží výpověď poštou nebo je osobně předána.

Povinnost sjednat zkušební dobu neexistuje - s výjimkou odborného vzdělávání a pokud to předepisují kolektivní smlouvy. V praxi je ale takovýto vstup do zaměstnání běžný ve většině firem. Zkušební období je zakotveno v pracovní smlouvě a trvá nejdéle 6 měsíců. Prodloužení lhůty je možné pouze ve výjimečných případech a se souhlasem zaměstnance, stejmě jako její prominutí nebo zkrácení.

I v tomto období má zaměstnanec právo na přiměřenou dovolenou.

„Součástí mé pracovní smlouvy je i zkušební doba. Myslím, že to není nevýhodné. V těchto měsících si mohu ujasnit, zda je to práce pro mě. Zjistím, zda mi vyhovuje pracovní kolektiv, zda práci zvládnu a zda se mi líbí. U mě to klaplo - v DREMO ráda pracuji,“ vysvětlila naše zaměstnankyně, paní Knauber. Paní Knauber pracuje v Drážďanech jako odborná ošetřovatelka seniorů již téměř 3 roky.

Předpisy ohledně zkušební doby jsou pro naší firmu DREMO právně zakotveny v tarifním předpisu pro tzv. agenturní zaměstnávání (IGZ-DGB). Každý, kdo s námi chce začít novou kariéru, má možnost ukázat své schopnosti ve zkušebním období 6 měsíců. Během prvních 4 týdnů je výpovědní lhůta 2 pracovní dny a poté - až do konce druhého měsíce - činí výpovědní lhůta 1 týden.

Chcete nás otestovat jako svého nového zaměstnavatele? Podívejte se na naše pracovní nabídky. Najdete zde své budoucí zaměstnání v řemesle, průmyslu nebo v péči o seniory a nemocné osoby - ať už třeba v Mnichově, Norimberku, Drážďanech nebo Berlíně.

Ucházejte se u nás o místo. Těšíme se na Vaši žádost!